Utylizacja osadów ściekowych w złożach hydrofitowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Utylizacja osadów ściekowych w złożach hydrofitowych

Abstract

Jedną z możliwosci rozwiązania problemu osadów ściekowych w skali lokalnej są naturalne metody unieszkodliwiania osadów ściekowych w obiektach zasied- lonych hydrofitami, najczęściej trzciną pospolitą. Obecność hydrofitów umo- żliwia szybsze odwadnianie osadów oraz rozwój mikroorganizmów heterotrofi- cznych w strefie korzeni i kłączy, przyspieszając proces unieszkodliwiania osadów. Obiekty hydrofitowe można instalować w dowolnych warunkach tereno- wych. Ich olbrzymią zaletą jest mała energochłonność. Są również stosunkowo proste w budowie i obsłudze oraz tanie w eksploatacji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Referaty programowe. I Kongres Inżynierii Środowiska strony 341 - 361
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags