Właściwości mechaniczne złączy różnoimiennych stali odpornych na korozję - Publication - MOST Wiedzy

Search

Właściwości mechaniczne złączy różnoimiennych stali odpornych na korozję

Abstract

Artykuł przedstawia właściwości mechaniczne złączy różnoimiennych stali typu duplex oraz austenitycznej typu 316L otrzymanych za pomocą spawania automatycznego łukiem krytym (SAW). Wykazano możliwość wykorzystania wysokowydajnej metody spawania automatycznego łukiem krytym do łączenia blach zbiorników statków do przewozu chemikaliów. Uzyskano złącza o zadawalających właściwościach mechanicznych spełniających wymagania towarzystwa klasyfikacyjnego DNV.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Romanian
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Łabanowski J., Samson K.: Właściwości mechaniczne złączy różnoimiennych stali odpornych na korozję// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags