Własność prywatna - moralne i niemoralne aspekty posiadania w kontekście gospodarki wolnorynkowej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Własność prywatna - moralne i niemoralne aspekty posiadania w kontekście gospodarki wolnorynkowej

Abstract

Przedmiotem artykułu w monografii stanowią rozważana związane z moralnymi i niemoralnymi aspektami posiadania w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Analizie poddano kwestie związane z posiadaniem, własnością, zyskiem.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Homo Naturalis : Człowiek, przyrpda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego strony 233 - 239
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Lechman E.: Własność prywatna - moralne i niemoralne aspekty posiadania w kontekście gospodarki wolnorynkowej// Homo Naturalis : Człowiek, przyrpda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego/ ed. pod red. nauk. R. Masztalskiego. Wrocław: Oficyna Wydaw.. Politechniki Wrocławskiej, 2010, s.233-239
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4 times

Recommended for you

Meta Tags