WPŁYW FRAKCJI C IEKŁEJ POFERMENTU NA PROCES MEZOFILOWEJ FERMENTACJI METANOWEJ - Publication - MOST Wiedzy

Search

WPŁYW FRAKCJI C IEKŁEJ POFERMENTU NA PROCES MEZOFILOWEJ FERMENTACJI METANOWEJ

Abstract

Badano wpływ zawrotu frakcji ciekłej pofermentu na przebieg procesu fermentacji mezofilowej w bioreaktorach laboratoryjnych o pojemności całkowitej 10 dm3 w procesie quasi-ciągłym. Ba-dania prowadzono jednocześnie w dwu bliźniaczych reaktorach, z których pierwszy (R1) pełnił rolę układu referencyjnego a do drugiego (R2) podawano biomasę zawierającą frakcję ciekłą pofermentu. W trakcie prowadzonych badań nie zauważono istotnego wpływu zawracanego pofermentu na skład biogazu. Odnotowano niewielki spadek produkcji biogazu w przypadku bioreaktora R2, wynoszący około 15%. Stężenie azotu amonowego w bioreaktorach było na podobnym poziomie, jednakże nieco wyższe (o blisko 10%) utrzymywało się w bioreaktorze, w którym stosowano zawrót frakcji ciekłej pofermentu. Uzyskane wyniki wskazują na nieznaczny wpływ zawracanego pofermentu na proces fermentacji metanowej, który głównie przejawia się zmniejszeniem produkcji biogazu bez istotnego wpływu na pozostałe parametry procesowe.

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Aranowski R., Dębski B., Cichowska-Kopczyńska I., Hupka J.: WPŁYW FRAKCJI C IEKŁEJ POFERMENTU NA PROCES MEZOFILOWEJ FERMENTACJI METANOWEJ// II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów/ Poznań: Politechnika Poznańska, 2017, s.213-215
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tags