Wpływ mikrostruktury na własności magnetyczne stali 10H2M - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ mikrostruktury na własności magnetyczne stali 10H2M

Abstract

Badano mikrostrukturę i własności magnetyczne stali 10H2M o różnych stopniach degradacji. Stwierdzono, że natężenie emisji magnetoakustycznej jest skorelowane z wydzieleniami węglikowymi w obszarze ziarn ferrytu. Istnienie tej korelacji jest prawdopodobnie wynikiem wpływu jaki wywierają wydzielenia na siłę kotwiczenia granic domenowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM pages 131 - 137,
ISSN: 1731-223X
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M., Głowacka M.: Wpływ mikrostruktury na własności magnetyczne stali 10H2M// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.131-137
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags