Wpływ rodzaju styku na nośność prefabrykowanych wsporników łączonych ze słupem prętami sprężającymi - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ rodzaju styku na nośność prefabrykowanych wsporników łączonych ze słupem prętami sprężającymi

Abstract

W referacie przedstawiono wyniki badań prefabrykowanych wsporników połączonych z istniejącym słupem za pomocą prętów sprężających. Parametrami zmiennymi były smukłość ścinania, usytuowanie prętów sprężających i powierzchnia styku wspornika ze słupem. Ten ostatni parametr ma istotny wpływ na zarysowanie i nośność tak wykonanych wsporników. Uzasadnieniem podjęcia eksperymentalnych badań w celu sprawdzenia zachowania się i nośności tego typu połączenia są wczesne zarysowania żelbetowych krótkich wsporników, co najczęściej skutkuje wzmocnieniami tych elementów. Zdarza się natomiast, że wzmocnienia nie zapewnią żądanego przyrostu nośności i wówczas bardziej ekonomicznym rozwiązaniem może być wykonanie nowego wspornika. Nośność wsporników analizowano wykorzystując hipotezę ścinania –tarcia.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Konstrukcje sprężone strony 155 - 158
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Nagrodzka-Godycka K., Lachowicz M.: Wpływ rodzaju styku na nośność prefabrykowanych wsporników łączonych ze słupem prętami sprężającymi// Konstrukcje sprężone/ Kraków: Politechnika Krakowska, 2018, s.155-158
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags