Wpływ stoczni na środowisko naturalne - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ stoczni na środowisko naturalne

Abstract

W referacie, w sposób przeglądowy, opisano podstawowe problemy związane z wpływem stoczni na środowisko naturalne. Podpunkty 1 i 2 odnoszą się do sytuacji przeszłej i obecnej. Podpunkty 3 i 4 odnoszą się do sytuacji nowej, która wynika ze wstąpienia Polski do UE. Pociąga to za sobą konieczność wprowadzenia zmian dostosowawczych przez każdą ze stoczni.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Pyszko R.: Wpływ stoczni na środowisko naturalne// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 62 times

Recommended for you

Meta Tags