Wpływ stresu pracy mundurowych na funkcjonowanie ich rodzin - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ stresu pracy mundurowych na funkcjonowanie ich rodzin

Abstract

W niniejszym artykule podjęto problem zagrożeń w funkcjonowaniu rodzin policjantów jako skutku stresu pracy . Głównie niestabilność oraz niedostępność emocjonalna funkcjonariuszy sprzyjają gorszemu funkcjonowaniu zarówno związku małżeńskiego, jak i całej rodziny. Ryzykowne zachowania wynikające ze stresu pracy wiązały się z agresją i spożywaniem alkoholu. Koszty stresu pracy męża ponoszą głównie ich żony, które równocześnie odgrywają buforową rolę pomiędzy niekorzystnymi zachowaniami mężów a rodziną. Na prawidłowe funkcjonowanie rodziny wpływa autonomia poszczególnych jej członków, budowanie wsparcia psychospołecznego i akceptacja specyfiki pracy policjantów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Basińska B.: Wpływ stresu pracy mundurowych na funkcjonowanie ich rodzin // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 97 times

Recommended for you

Meta Tags