Wpływ zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi na stateczność obiektów budowlanych i dobór technik oczyszczania podłoża gruntowego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi na stateczność obiektów budowlanych i dobór technik oczyszczania podłoża gruntowego

Abstract

Scharakteryzowano potencjalne źródła zanieczyszczeń oraz podstawy teoretyczne opisu migracji substancji ropopochodnych w podłożu gruntowym o pojedynczej i podwójnej porowatości. Przeanalizowano wpływ tych zanieczyszczeń na zmianę parametrów geotechnicznych gruntów oraz na stateczność obiektów budowlanych. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne i wykonawstwo uszczelnień podłoża gruntowego oraz przegląd technik oczyszczania gruntów zdegradowanych wraz z przykładami zastosowań praktycznych. Opisano zasady monitoringu zanieczyszczeń oraz podstawy analizy ryzyka powodowanego zanieczyszczeniem podłoża gruntowego substancjami ropopochodnymi.

Cite as

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Zadroga B.: Wpływ zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi na stateczność obiektów budowlanych i dobór technik oczyszczania podłoża gruntowego// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags