Wpływ zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi na stateczność obiektów budowlanych i dobór technik oczyszczania podłoża gruntowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi na stateczność obiektów budowlanych i dobór technik oczyszczania podłoża gruntowego

Abstrakt

Scharakteryzowano potencjalne źródła zanieczyszczeń oraz podstawy teoretyczne opisu migracji substancji ropopochodnych w podłożu gruntowym o pojedynczej i podwójnej porowatości. Przeanalizowano wpływ tych zanieczyszczeń na zmianę parametrów geotechnicznych gruntów oraz na stateczność obiektów budowlanych. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne i wykonawstwo uszczelnień podłoża gruntowego oraz przegląd technik oczyszczania gruntów zdegradowanych wraz z przykładami zastosowań praktycznych. Opisano zasady monitoringu zanieczyszczeń oraz podstawy analizy ryzyka powodowanego zanieczyszczeniem podłoża gruntowego substancjami ropopochodnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zadroga B.: Wpływ zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi na stateczność obiektów budowlanych i dobór technik oczyszczania podłoża gruntowego// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi