Opracowanie nowego "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie nowego "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych"

Abstrakt

Referat zawiera opis prac badawczych i projektowych przeprowadzonych na Politechnice Gdańskiej w celu opracowania nowego katalogu. Prace te obejmowały normalizację terminologii, studia istniejących katalogów i metod projektowych w innych krajach, analizy kryteriów zmęczeniowych do projektowania konstrukcji nawierzchni, analizy ruchu projektowego na podstawie danych ze stacji ważenia w ruchu, metody wzmacniania podłoża gruntowego, uwzględnienie nowych materiałów, materiałów z recyklingu i antropogenicznych, parametry mechaniczne materiałów oraz projektowanie dolnych i górnych warstw konstrukcji nawierzchni w oparciu o metody mechanistyczno-empiryczne

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 85 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Budownictwo i Architektura nr 13(4), strony 127 - 136,
ISSN: 1899-0665
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Judycki J., Jaskuła P., Pszczoła M., Jaczewski M., Ryś D., Alenowicz J., Dołżycki B., Stienss M.: Opracowanie nowego "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych"// Budownictwo i Architektura. -Vol. 13(4)., (2014), s.127-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi