Schemat i terminologia warstw konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz ulepszonego podłoża - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Schemat i terminologia warstw konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz ulepszonego podłoża

Abstrakt

Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod obliczeń konstrukcji nawierzchni. Zawiera również porównanie katalogów typowych nawierzchni z Austrii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii z katalogiem polskim.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych strony 18 - 42
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Judycki J., Jaskuła P., Pszczoła M., Alenowicz J., Dołżycki B.: Schemat i terminologia warstw konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz ulepszonego podłoża// W : Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych/ ed. Józef Judycki Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o., 2014, s.18-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi