Wprowadzenie do sesji 2002 - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wprowadzenie do sesji 2002

Abstract

Omówiono koncepcję sieci zarządzania telekomunikacją TMN, a także zaprezentowane referaty: zarządzanie usługami i sieciami telekomunikacyjnymi; Regionalne Centrum Zarządzania w Gdańsku - narzędzie usprawniające proces utrzymania elementów sieci telekomunikacyjnej; Regionalne Centrum Zarządzania w Gdańsku - system zarządzania centralami EWSD; system zarządzania centralami 5ESS.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne pages 500 - 501,
ISSN: 1230-3496
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Zientalski M.: Wprowadzenie do sesji 2002// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2002), s.500-501
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags