Wprowadzenie do sesji 2002 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wprowadzenie do sesji 2002

Abstrakt

Omówiono koncepcję sieci zarządzania telekomunikacją TMN, a także zaprezentowane referaty: zarządzanie usługami i sieciami telekomunikacyjnymi; Regionalne Centrum Zarządzania w Gdańsku - narzędzie usprawniające proces utrzymania elementów sieci telekomunikacyjnej; Regionalne Centrum Zarządzania w Gdańsku - system zarządzania centralami EWSD; system zarządzania centralami 5ESS.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 500 - 501,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Zientalski M.: Wprowadzenie do sesji 2002// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2002), s.500-501
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi