Wytwarzanie blach bimetalowych al 99,98 -m1e wstępnie łączonych metodą zgrzewania wybuchowego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wytwarzanie blach bimetalowych al 99,98 -m1e wstępnie łączonych metodą zgrzewania wybuchowego

Abstract

W artykule omówiono proces wytwarzania blach bimetalowych AL99,8-M1E obejmujący etap łączenia warstw stanowiących wsad bimetalowy oraz etap związany z ich plastycznym kształtowaniem poprzez walcowanie. Przedstawiono i omówiono wpływ parametrów procesu walcowania na nierównomierność odkształcenia warstw stanowiących bimetal.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Rudy i Metale Nieżelazne no. 55, pages 555 - 558,
ISSN: 0035-9696
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Bajor T., Rydz D., Skoblik R.: Wytwarzanie blach bimetalowych al 99,98 -m1e wstępnie łączonych metodą zgrzewania wybuchowego// Rudy i Metale Nieżelazne. -Vol. 55., nr. 8 (2010), s.555-558
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags