Wpływ współczynnika promienia walca i stosunku grubości warstw na odkształ- cenie warstwy twardej. The influence of radius of rolls coefficient and re-lations of thickness layers at the deformation of hard layers of bimetalic plate - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ współczynnika promienia walca i stosunku grubości warstw na odkształ- cenie warstwy twardej. The influence of radius of rolls coefficient and re-lations of thickness layers at the deformation of hard layers of bimetalic plate

Abstract

W pracy przedstawiono analizę numeryczną walcowania blachy platerowanej 18 G2A i 0H18N10T. Wytwarzanie blach dwuwarstwowych jest procesem trudnym do rozwiązania na drodze teoretycznej. Do analizy procesu wykorzystano program Forge 2 oparty na teorii elementów skończonych. Artykuł przedstawia wpływ wartości współczynnika promienia walcaH/R i stosunku grubości warstw HT/HM na charakter rozkładu odkształceń blachy dwuwarstwowej.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
W: IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Nowe Te chnologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej strony 152 - 156
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Rydz D., Skoblik R.: Wpływ współczynnika promienia walca i stosunku grubości warstw na odkształ- cenie warstwy twardej. The influence of radius of rolls coefficient and re-lations of thickness layers at the deformation of hard layers of bimetalic plate// W: IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Nowe Te chnologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej/ : , 2003, s.152-156
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags