Wpływ współczynnika promienia walca i stosunku grubości warstw na odkształ- cenie warstwy twardej. The influence of radius of rolls coefficient and re-lations of thickness layers at the deformation of hard layers of bimetalic plate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ współczynnika promienia walca i stosunku grubości warstw na odkształ- cenie warstwy twardej. The influence of radius of rolls coefficient and re-lations of thickness layers at the deformation of hard layers of bimetalic plate

Abstrakt

W pracy przedstawiono analizę numeryczną walcowania blachy platerowanej 18 G2A i 0H18N10T. Wytwarzanie blach dwuwarstwowych jest procesem trudnym do rozwiązania na drodze teoretycznej. Do analizy procesu wykorzystano program Forge 2 oparty na teorii elementów skończonych. Artykuł przedstawia wpływ wartości współczynnika promienia walcaH/R i stosunku grubości warstw HT/HM na charakter rozkładu odkształceń blachy dwuwarstwowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
W: IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Nowe Te chnologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej strony 152 - 156
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Rydz D., Skoblik R.: Wpływ współczynnika promienia walca i stosunku grubości warstw na odkształ- cenie warstwy twardej. The influence of radius of rolls coefficient and re-lations of thickness layers at the deformation of hard layers of bimetalic plate// W: IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Nowe Te chnologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej/ : , 2003, s.152-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi