Zagadnienia tribologiczne w hamulcu silnika hydraulicznego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zagadnienia tribologiczne w hamulcu silnika hydraulicznego

Abstract

Przedmiotem badań był prototypowy hamulec cierny wielopłytkowy do silnika satelitowego SM-0,6 o teoretycznej objętości roboczej 16,7 cm3/obr. Hamulec ten zbudowany był z 27 tarcz ciernych wykonanych z materiału TOLOX oraz z pakietu sprężyn talerzowych zamontowanych w układzie X. Zablokowanie hamulca następuje w skutek siły docisku pakietu sprężyn talerzowych płytek ciernych co następuje w chwili spadku ciśnienia w komorze tłoka hamulca. Przeprowadzono badania momentu tarcia w hamulcu pracującym na sucho, smarowanym wodą, emulsją HFA-E, olejem mineralnym i rzepakowym. Wyniki badań hamulca wykazały, że: a) hamulec nie może pracować na sucho, gdyż temp powietrza w komorze hamulca osiąga wartość 75 oC już po 25 min pracy z prędkością 1500 obr/min; b) hamulec musi być chłodzony ciągłym strumieniem cieczy; c) hamulec jest w stanie przenieść maksymalne obciążenie silnika SM-0,6/20 (Mmax=92Nm); d) moment tarcia w hamulcu ma przebieg sinusoidalny; e) najniższa przeciętna wartość momentu tarcia w płytkach hamulca jest dla przypadku omywania tych płytek olejem mineralnym i rzepakowym i wynosi ok 98Nm.

Full text

Details

Title of issue:
Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018 : Materiały konferencyjne strony 26 - 26
Language:
Polish
Publication year:
2018
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 21 times

Recommended for you

Meta Tags