Zasady doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zasady doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych

Abstract

W referacie przedstawiono rodzaje i podstawowe parametry wyłączników różnicowoprądowych oraz kryteria ich doboru. Omówiono zasady dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych, ich koordynacji z ogranicznikami przepięć oraz działanie przy prądach odkształconych. Wymieniono obwody, w których instalowanie wyłączników różnicowoprądowych jest obowiązkowe, a w których niezalecane.

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XIII Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Pomiary ochronne oraz diagnostyka instalacji i urządzeń elektrycznych” strony 1 - 22
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Czapp S.: Zasady doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych// XIII Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Pomiary ochronne oraz diagnostyka instalacji i urządzeń elektrycznych”/ : , 2016, s.1-22
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 24 times

Recommended for you

Meta Tags