Związki organiczne, ich źródła emisji i wpływ na jakość powietrza wewnętrznego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Związki organiczne, ich źródła emisji i wpływ na jakość powietrza wewnętrznego

Abstract

Całkowite wyeliminowanie związków organicznych z powietrza wewnętrznego jest niemożliwe. Z tego powodu oprócz prognozowana poziomu stężeń analitów z grupy lotnych związków organicznych na podstawie znajomości parametrów kształtujących jakość powietrza wewnętrznego konieczna jest również kontrola poziomu stężeń tych związków w powietrzu wewnętrznym. Scharakteryzowanie składu chemicznego zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego oraz monitorowanie poziomu stężeń, na którym zanieczyszczenia te występują może przyczynić się do identyfikacji i ewentualnej likwidacji potencjalnych źródeł emisji zanieczyszczeń poprawiając tym samym jakość powietrza wewnętrznego.Scharakteryzowanie materiałów wewnętrznych pod względem całkowitej zawartości lotnych związków organicznych oraz wielkości strumienia emisji lotnych związków organicznych przyczynić się może do zadbania o jakość powietrza wewnętrznego już na etapie projektowania budynku, poprzez wybór materiałów charakteryzujących się mniejszą zawartością, a w konsekwencji niższą emisją analitów z grupy lotnych związków organicznych do powietrza wewnętrznego.Poznanie i scharakteryzowanie źródeł emisji zanieczyszczeń jest więc pierwszym krokiem w kierunku poprawy jakości życia użytkowników pomieszczeń zamkniętych. Poprzez poprawę jakości powierza, w którym spędzamy ponad 80 % naszego życia przyczynimy się również do poprawy zdrowotności społeczeństwa.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2007 strony 233 - 254
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Zabiegała B.: Związki organiczne, ich źródła emisji i wpływ na jakość powietrza wewnętrznego// Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2007/ ed. red. J. Sowa, M. Mijakowski. Warszawa: Wydział Inżynierii Środowiska Polit. Warsz., 2008, s.233-254
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 259 times

Recommended for you

Meta Tags