Zespół Katedry Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Research topics

Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej specjalizuje się w badaniach naukowych w zakresie:
 • fizyki zderzeń elektronowych
 • teoretycznej fizyki atomowej i molekularnej
 • doświadczalnej optyki kryształów

Oferta usługowa

 • pomiary przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na atomach i drobinach
 • obliczenia przekrojów czynnych na procesy zderzeniowe
 • analiza zagadnień fizycznych opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi
 • doradztwo w zakresie techniki wysokiej próżni
 • projektowanie i doradztwo w zakresie optyki cząsteczek naładowanych

Oferta badawcza

 • doświadczalne badanie procesów towarzyszących zderzeniom niskoenergetycznych elektronów z atomami i drobinami
 • obliczanie wydajności procesów zderzeniowych
 • określanie wpływu promieniowania jonizującego na biosystemy
 • rozwój teorii rozpraszania fal i cząsteczek
 • obliczenia w zakresie teoretycznej fizyki atomowej i molekularnej
 • zastosowanie metod matematycznych w fizyce i technice

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 149 times