Zespół Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski

Krzysztof Kosowski

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Marzena Banaszek

Marzena Banaszek

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Marian Piwowarski

Marian Piwowarski

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Jan Szantyr

Jan Szantyr

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Krzysztof Tesch

Krzysztof Tesch

dr hab. inż.

Research topics

Turbiny parowe, gazowe, powietrzne, wodne; sprężarki, pompy, mechanika płynów

Oferta Usługowa

 • projektowanie turbin cieplnych i mikroturbin (parowych, gazowych, dla siłowni ORC)
 • obliczenia CFD maszyn, bioprzepływów, obiektów latających, pływających i pojazdów
 • obliczenia i badania kawitacji, optymalizacja turbinowych obiegów termodynamicznych
 • ekspertyzy w zakresie doboru i eksploatacji maszyn wirnikowych
 • projektowanie maszyn i systemów energetycznych
 • projektowanie hydrodynamiczne pomp wirnikowych i turbin wodnych
 • projektowanie aerodynamiczne turbin wiatrowych
 • badania przepływowe urządzeń energetycznych, jak na przykład: skraplacze, pompy ciepła, urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i wentylacyjne
 • badania cieplno-przepływowe i konstrukcje wymienników ciepła
from 01-10-2010 to 31-10-2025

Oferta Badawcza

 • prace rozwojowe maszyn wirnikowych, w tym turbin parowych, gazowych, wodnych oraz wiatrowych
 • dynamika wirników, wymuszenia aerodynamiczne, uszczelnienia turbinowe, aktywne sterowanie przepływem i drganiami mechanicznymi
 • badania laboratoryjne modelowych rozwiązań nowoczesnych maszyn wodnych dla potrzeb małej energetyki
 • badania laboratoryjne i eksploatacyjne pomp
 • numeryczne modelowanie przepływów technicznych i biologicznych
 • energetyka odnawialna i magazynowanie energii
 • wysokosprawne elektrownie węglowe 60+ oraz siłownie dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej
 • badania eksperymentalne i teoretyczne zjawisk kawitacyjnych w maszynach przepływowych
from 01-10-2010 to 31-10-2025

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 41 times