Zespół Mechatroniki - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Marek Chodnicki

Marek Chodnicki

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Marek Galewski

Marek Galewski

dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Barbara Kowalska

Barbara Kowalska

mgr inż.
Photo of dr inż. Michał Mazur

Michał Mazur

dr inż.

Research topics

Nadzorowanie systemów i procesów dynamicznych, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) procesów obróbki mechanicznej, 2) dynamiki i sterowania maszyn (w tym, robotów stacjonarnych i mobilnych), 3) przemysłowych instalacji paliwowych, 4) niezawodności środków transportu, 5) rozwiązań innowacyjnych w gospodarce, 6) biomechaniki szczęki

Oferta badawcza

1. Modelowanie i analizy dynamicznych własności układów mechatronicznych. 2. Modelowanie, optymalizacja i analizy drgań układów mechatronicznych o dużych ruchach roboczych 3. Analiza dynamiczna złożonych układów mechatronicznych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, metod obliczeniowych, sterowania, w tym sterowania optymalnego, oraz pomiarów w zakresie dynamiki maszyn wraz z monitorowaniem ich stanu dynamicznego. from 05-06-2018 to 03-01-2024

Oferts usługowa

1. Programowanie układów sterowania maszyn opartych na sterownikach PLC i mikrokontrolerach. 2. Nadzorowanie układów dynamicznych, w tym procesów obróbki szybkościowej metali, drgań manipulatorów i wag pomostowych oraz ruchu platform mobilnych -zagadnienia są rozwiązywane metodą elementów skończonych. 3. Analizy drgań i sterowania układów mechatronicznych - zagadnienia rozwiązywane metodą grafów wiązań i elementów skończonych. from 05-06-2018 to 27-12-2023

Research methods

Metoda elementów skończonych, analiza modalna, techniki projektowania mechatronicznego, badania laboratoryjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe w warunkach produkcyjnych

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 117 times