Zespół Mechatroniki - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marek Chodnicki

Marek Chodnicki

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marek Galewski

Marek Galewski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Barbara Kowalska

Barbara Kowalska

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Michał Mazur

Michał Mazur

dr inż.

Tematyka badawcza

Nadzorowanie systemów i procesów dynamicznych, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) procesów obróbki mechanicznej, 2) dynamiki i sterowania maszyn (w tym, robotów stacjonarnych i mobilnych), 3) przemysłowych instalacji paliwowych, 4) niezawodności środków transportu, 5) rozwiązań innowacyjnych w gospodarce, 6) biomechaniki szczęki

Oferta badawcza

1. Modelowanie i analizy dynamicznych własności układów mechatronicznych. 2. Modelowanie, optymalizacja i analizy drgań układów mechatronicznych o dużych ruchach roboczych 3. Analiza dynamiczna złożonych układów mechatronicznych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, metod obliczeniowych, sterowania, w tym sterowania optymalnego, oraz pomiarów w zakresie dynamiki maszyn wraz z monitorowaniem ich stanu dynamicznego. od 05-06-2018 do 03-01-2024

Oferts usługowa

1. Programowanie układów sterowania maszyn opartych na sterownikach PLC i mikrokontrolerach. 2. Nadzorowanie układów dynamicznych, w tym procesów obróbki szybkościowej metali, drgań manipulatorów i wag pomostowych oraz ruchu platform mobilnych -zagadnienia są rozwiązywane metodą elementów skończonych. 3. Analizy drgań i sterowania układów mechatronicznych - zagadnienia rozwiązywane metodą grafów wiązań i elementów skończonych. od 05-06-2018 do 27-12-2023

Metody badawcze

Metoda elementów skończonych, analiza modalna, techniki projektowania mechatronicznego, badania laboratoryjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe w warunkach produkcyjnych

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 168 razy