Search results for: TARCZA ŁOŻYSKOWA - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: TARCZA ŁOŻYSKOWA

Search results for: TARCZA ŁOŻYSKOWA

 • Drgania tarcz łożyskowych silników asynchronicznych wymuszane siłami elektromagnetycznymi

  Publication

  Na podstawie wyników badań akustycznych zwrócono uwagę na emitowanie hałasu przez tarcze łożyskowe silników i elektrycznych. Sklasyfikowano mechanizmy generowania drgań i hałasu w maszynach asynchronicznych, uwypuklając rolę wymuszeń elektromagnetycznych. Omówiono badania postaci drgań eksploatacyjnych kadłuba i tarczy łożyskowych metodą RORO, MORO i za pomocą lasera skanującego. Poddano analizie związki przyczynowo-skutkowe postaci...

 • Drgania tarcz łożyskowych silników asynchronicznych wymuszane siłami elektromagnetycznymi

  Publication

  - Year 2018

  W silnikach dużej mocy przyczyny drgań i hałasu tarcz łożyskowych pochodzą głównie od pracy łożysk. W widmach drgań tarcz silników asynchronicznych małej mocy występują dominanty o częstotliwościach niezwiązanych w żaden sposób z pracą łożysk tocznych. Celem niniejszej rozprawy jest określenie mechanizmów wiążących drgania tarcz łożyskowych z wymuszeniami elektromagnetycznymi stojana. Przyjętymi metodami realizacji celu rozprawy...

  Full text available to download

 • Drgania i hałaśliwość silników asynchronicznych - weryfikacja nowych hipotez

  Artykuł zawiera nowe spojrzenie na postaci drgań kadłuba i tarcz silników asynchronicznych wymuszanych siłami elektromagnetycznymi. Omówiono badania postaci drgań własnych i eksploatacyjnych kadłuba i tarcz łożyskowych. Poddano analizie związki przyczynowo-skutkowe postaci drgań tarcz łożyskowych z łożyskami tocznymi i ślizgowymi. Wykazano, że wibracyjne eksploatacyjne odkształcenia tarcz silników klatkowych małej i średniej mocy,...

  Full text to download in external service