Drgania tarcz łożyskowych silników asynchronicznych wymuszane siłami elektromagnetycznymi - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Drgania tarcz łożyskowych silników asynchronicznych wymuszane siłami elektromagnetycznymi

Abstract

Na podstawie wyników badań akustycznych zwrócono uwagę na emitowanie hałasu przez tarcze łożyskowe silników i elektrycznych. Sklasyfikowano mechanizmy generowania drgań i hałasu w maszynach asynchronicznych, uwypuklając rolę wymuszeń elektromagnetycznych. Omówiono badania postaci drgań eksploatacyjnych kadłuba i tarczy łożyskowych metodą RORO, MORO i za pomocą lasera skanującego. Poddano analizie związki przyczynowo-skutkowe postaci drgań tarczy łożyskowych z łożyskami tocznymi i ślizgowymi. Wykazano, że wibracyjne eksploatacyjne odkształcenia tarcz silników klatkowych małej i średniej mocy, w kierunku osiowym mogą być w znacznej mierze wynikiem sił elektromagnetycznych, a nie pracy łożysk.Formy i amplituda odkształceń tarcz łożyskowych silników asynchronicznych wskazuje, że rola tarcz łożyskowych w emitowaniu hałasu przez silnik może być porównywalna z odkształceniami kadłuba.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia strony 29 - 41
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Karkosiński D., Łudziński Ł.: Drgania tarcz łożyskowych silników asynchronicznych wymuszane siłami elektromagnetycznymi// Automatyka, Elektryka, Zakłócenia/ ed. Zbigniew R. Kwiatkowski Gdańsk: INFOTECH, 2014, s.29-41
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 88 times

Recommended for you

Meta Tags