Drgania tarcz łożyskowych silników asynchronicznych wymuszane siłami elektromagnetycznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Drgania tarcz łożyskowych silników asynchronicznych wymuszane siłami elektromagnetycznymi

Abstrakt

Na podstawie wyników badań akustycznych zwrócono uwagę na emitowanie hałasu przez tarcze łożyskowe silników i elektrycznych. Sklasyfikowano mechanizmy generowania drgań i hałasu w maszynach asynchronicznych, uwypuklając rolę wymuszeń elektromagnetycznych. Omówiono badania postaci drgań eksploatacyjnych kadłuba i tarczy łożyskowych metodą RORO, MORO i za pomocą lasera skanującego. Poddano analizie związki przyczynowo-skutkowe postaci drgań tarczy łożyskowych z łożyskami tocznymi i ślizgowymi. Wykazano, że wibracyjne eksploatacyjne odkształcenia tarcz silników klatkowych małej i średniej mocy, w kierunku osiowym mogą być w znacznej mierze wynikiem sił elektromagnetycznych, a nie pracy łożysk.Formy i amplituda odkształceń tarcz łożyskowych silników asynchronicznych wskazuje, że rola tarcz łożyskowych w emitowaniu hałasu przez silnik może być porównywalna z odkształceniami kadłuba.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia strony 29 - 41
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Karkosiński D., Łudziński Ł.: Drgania tarcz łożyskowych silników asynchronicznych wymuszane siłami elektromagnetycznymi// Automatyka, Elektryka, Zakłócenia/ ed. Zbigniew R. Kwiatkowski Gdańsk: INFOTECH, 2014, s.29-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi