Drgania i hałaśliwość silników asynchronicznych - weryfikacja nowych hipotez - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Drgania i hałaśliwość silników asynchronicznych - weryfikacja nowych hipotez

Abstract

Artykuł zawiera nowe spojrzenie na postaci drgań kadłuba i tarcz silników asynchronicznych wymuszanych siłami elektromagnetycznymi. Omówiono badania postaci drgań własnych i eksploatacyjnych kadłuba i tarcz łożyskowych. Poddano analizie związki przyczynowo-skutkowe postaci drgań tarcz łożyskowych z łożyskami tocznymi i ślizgowymi. Wykazano, że wibracyjne eksploatacyjne odkształcenia tarcz silników klatkowych małej i średniej mocy, w kierunku osiowym mogą być w znacznej mierze wynikiem sił elektromagnetycznych, a nie pracy łożysk oraz, że rola tarcz łożyskowych w emitowaniu hałasu przez silnik może być porównywalna z odkształceniami kadłuba.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Automatyka Elektryka Zakłócenia no. 5, pages 32 - 54,
ISSN: 2082-4149
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Karkosiński D.: Drgania i hałaśliwość silników asynchronicznych - weryfikacja nowych hipotez// Automatyka Elektryka Zakłócenia. -Vol. 5., nr. 3(17) (2014), s.32-54
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 93 times

Recommended for you

Meta Tags