Department of Quality Management and Commodity Science - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Quality Management and Commodity Science

Research Teams

  • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

    Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

Research Equipment

n/a