Wojciech Sulisz - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Contact

E-mail
No data

Publication showcase

 • Generation and Propagation of Nonlinear Waves in a Towing Tank

  The paper presents the results of the research focused on linear and nonlinear wave generation and propagation in a deepwater towing tank equipped with a single flap-type wavemaker of variable draft. The problem of wave generation and propagation has been theoretically formulated and solved by applying an analytical method; linear and nonlinear solutions were obtained. The linear solution has been verified experimentally. The...

  Full text available

 • Analyses of wave records from the Southern Baltic Sea with the emphases on large wave events

  - 2005

  W pracy przedstawiono wyniki analizy pomiarów szeregów czasowych falowania uzyskanych z boi pomiarowych Waverider, umieszczonych w kilku miejscach linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Celem badań było wskazanie okresów i regionów możliwego pojawiania się fal maksymalnych. Rozważano wpływ czasu trwania sztormu i kierunku wiatru na powstawanie pojedynczych oraz grup fal ekstremalnych.

 • Extreme waves and wave events in the Baltic Sea

  W pracy przedstawiono wyniki pomiarów szeregów czasowych falowania uzyskanych z boi pomiarowych, umieszczonych w kilku miejscach linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Rozważano wpływ czasu trwania sztormu i kierunku wiatru na powstawanie pojedynczych oraz grup fal ekstremalnych. Przeprowadzono statystyczną analizę takich fal, zwracając szczególną uwagę na rozkłady ich wysokości. Dla wybranych realizacji przeprowadzono analizę spektralną...

seen 142 times