Kursy Online - Katalog Kursów Online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Kursów Online

Filtry

wszystkich: 1527

  • Data rozpoczęcia kursu

    • od
    • do
  • Rodzaj dostępu

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Katalog Kursów Online

  • ZzP 18/19 - Płynąć pod prąd, czyli wyprawa w krainę „Prądu elektrycznego i magnetyzmu”

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prądu elektrycznego, magnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej. Opis kursu: Moduł (I) W pierwszej części dowiemy się, co to jest prąd elektryczny i jak szybko płynie. Wielkości opisujące elektryczność najłatwiej zrozumieć poprzez analogię do hydrauliki – źródła zasilania to pompy wodne, oporniki to rury z wodą o pewnej średnicy, zaś spadki...

  • Złożoność obliczeniowa

    Kursy Online

  • ZIP EKONOMIA I, sem. 1

    Kursy Online

  • Zdolni z Pomorza 2018/19 - W świecie kryształów

    Kursy Online

    Cel kursu Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu krystalografii, rentgenografii strukturalnej i mineralogii. Opis kursu W takcie kursu uczniowie dowiedzą się czym są kryształy i jak ewoluowała ich definicja. Poznają elementy mineralogii oraz laboratoryjne metody otrzymywania kryształów. Dowiedzą się, jak dzięki dyfrakcji można badać wewnętrzną strukturę ciał krystalicznych, i dlaczego symetria...

  • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Układy równań liniowych

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest przedstawienie wybranych metod rozwiązywania równań, układów równań i nierówności oraz ich zastosowań w  życiu codziennym.   Opis kursu: Równania opisują świat językiem matematyki. Stanową podstawę do zrozumienia wielu procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Od wieków są siłą napędową naszej cywilizacji. Gdyby nie zostało sformułowane równanie – „Prawo powszechnego ciążenia Newtona” nie moglibyśmy...

  • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Podstawy mikrobiologii

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mikrobiologii. Opis kursu: Mikroorganizmy są wszędzie. Nie widzimy ich gołym okiem, ale nawet bez oglądania możemy poznać ich niektóre, ważne dla nas cechy. Musimy tylko umieć je wyhodować, co wbrew pozorom, w przypadku większości gatunków mikroorganizmów nie jest łatwe. Przedstawiciele różnych gatunków czy rodzajów mają specyficzne wymagania....

  • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Podstawy chemii organicznej

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi grupami związków organicznych, ich właściwościami i nazewnictwem. Uczniowie poznają ponadto wybrane rodzaje izomerii oraz niektóre typy reakcji z udziałem związków organicznych. Opis kursu: Historycznie za związki organiczne uważano substancje zawarte w organizmach żywych, których nie można było otrzymać na drodze syntezy chemicznej. Dziś potrafimy takie związki syntezować...

  • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Naprężenia i ciśnienia – czyli poczuj presję!

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami ciśnienia i naprężenia oraz ich wpływem na właściwości mechaniczne materiałów, a także na organizm człowieka. Uczniowie poznają także charakterystyki naprężenie – odkształcenie wybranych materiałów, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań materiałów w technice i bioinżynierii.   Opis kursu: Zagadnienia związane z ciśnieniem i naprężeniem odgrywają ogromnie ważną...

  • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Java i Android - podstawy programowania

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku Java oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku Android. Opis kursu: Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku Java oraz środowiska Android. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania...

  • Zdolni z Pomorza 2018/19 - HTML5 - podstawy programowania

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku HTML5 oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku JavaScript. Opis kursu: Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku HTML5 oraz CSS3 i Java Script. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania...

  • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Elementy algebry liniowej

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami takimi jak: - liczby zespolone, - macierze i wyznaczniki, - układy równań liniowych. Opis kursu: Istnieje wiele żartów o matematykach i dziedzinach matematyki. Choćby poniższe: Przychodzi „i” do lekarza, a lekarz mówi: Coś się pani uroiło! Idą sobie dwie macierze kwadratowe. Nagle jedna upadła: -Nic ci nie jest?-pyta druga macierz -Nic. Tylko się odwróciłam. Co...

  • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Drgania strun, a w uszach szum – jak odbieramy dźwięki

    Kursy Online

  • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Żyjmy układnie z układami równań

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest przedstawienie wybranych metod rozwiązywania układów równań i nierówności, ich zastosowań w fizyce i chemii oraz przydatności w  życiu codziennym. Opis kursu: Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia, którego celem będzie przypomnienie metody podstawiania i metody przeciwnych współczynników dla układów dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Następnie metody te zastosujemy do rozwiązywania zadań tekstowych....

  • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Wyrzuć to!

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciem rzutu oraz jego przykładami. Opis kursu: Co szybciej spadnie, kilogram pierza czy kilogram gwoździ? Jak daleko doleci kopnięta piłka? Między innymi na te pytania będziemy szukali odpowiedzi analizując kinematykę i dynamikę rzutów. W pierwszej części kursu zostaną przypomniane podstawowe zagadnienia związane z kinematyką ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego....

  • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Teorie kwasów i zasad

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z teoriami mającymi na celu opis substancji o właściwościach kwasowych i zasadowych. Uczniowie poznają również praktyczne aspekty wykorzystania tej grupy związków. Opis kursu: W czasach starożytnych sprawa wydawała się prosta: albo coś charakteryzowało się kwaśnym smakiem, albo nie. Potrzeba było jednak stuleci prac alchemików, filozofów przyrody i chemików, aby wyjaśnić ich naturę...

  • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Matematyczny świat zespolony, macierzowy i wektorowy

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z liczbami zespolonymi i podstawowymi działaniami w zbiorze liczb zespolonych, a także wprowadzenie w tematykę macierzy, wyznaczników i wektorów oraz ich zastosowań. Opis kursu: Omawiana na kursie tematyka pojawia się w różnych dziedzinach nauki. Liczby zespolone mają zastosowanie w wyznaczaniu rozwiązań równań kwadratowych, dla których wyróżnik jest ujemny. Mają również zastosowanie...

  • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Kwasy i zasady

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami kwasów i zasad, ich właściwościami oraz podstawowymi reakcjami w jakich uczestniczą. Uczniowie poznają również praktyczne aspekty wykorzystania tej grupy związków. Opis kursu: Z pojęciem kwasu spotykamy się w życiu dość wcześnie. Dzięki naszym receptorom smaku, znajdującym się w kubkach smakowych, wiemy (podobnie jak starożytni Grecy i Rzymianie), że cytryna i ocet mają...

  • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Java i Android - podstawy programowania

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku Java oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku Android. Opis kursu: Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku Java oraz środowiska Android. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania...

  • Zdolni z Pomorza 2017/18 - HTML5 - podstawy programowania

    Kursy Online

    Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku HTML5 oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku JavaScript. Opis kursu: Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku HTML5 oraz CSS3 i Java Script. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania...

  • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Zastosowania pochodnej funkcji

    Kursy Online

  • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Rachunek wektorowy w optyce

    Kursy Online

  • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Java i Android - podstawy programowania

    Kursy Online

  • Zdolni z Pomorza 2016/17 - HTML5 - podstawy programowania

    Kursy Online

  • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Fraktale czyli dywany, paprocie i smoki

    Kursy Online

  • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Fizyka jazdy na rowerze

    Kursy Online

  • Zdolni z Pomorza - kurs przykładowy

    Kursy Online

  • Zbieranie i numeryczna analiza danych

    Kursy Online

    Zbieranie i analiza danych pomiarowych

  • Zastosowanie metod ekonometrycznych w zarządzaniu i ekonomii

    Kursy Online

  • Zastosowanie Matematyki w Technice II

    Kursy Online

    Zastosowanie metod numerycznych w elektrotechnice: rozwiązywanie układów równań liniowych oraz równań i układów równań nieliniowych, interpolacja funkcji, aproksymacja średniokwadratowa, numeryczne całkowanie i rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych. Studia stacjonarne I stopnia, kier. Energetyka, sem. 4

  • Zastosowanie Matematyki w Technice

    Kursy Online

    Kurs przeznaczony dla kierunku Energetyka sem 3

  • Zastosowania elektroniki molekularnej

    Kursy Online

    Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku fizyka techniczna. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z fizycznymi podstawami działania elementów elektronicznych zbudowanych na bazie materiałów molekularnych oraz technologią ich wytwarzania.

  • Zasady eKonkursów

    Kursy Online

  • ZARZSTRATNSTC

    Kursy Online

    ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - niestacjonarne Z II msu 4 sem 3 i msu 3 sem 2 sem letni 2018/19

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI_VII SEM_Michał Tomczak

    Kursy Online

  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

    Kursy Online

    Przedmiot dotyczy procesów z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, od planowania zasobów ludzkich, przez rekrutację, adaptację pracowników, rozwój i zarządzanie ich kompetencjami, organizowanie pracy na różnych stanowiskach, budowanie zespołów, tworzenie kanałów komunikacji oraz rotację aż po outplacement, czyli zwalnianie z pracy połączone z poszukiwaniem nowego zatrudnienia.

  • Zarządzanie Systemami Baz Danych

    Kursy Online

    Przedmiot dla studentów 7 semestru I stopnia studiów na kierunku Informatyka (profil Bazy Danych).

  • Zarządzanie ryzykiem

    Kursy Online

  • Zarządzanie Projektem Informatycznym - MSU

    Kursy Online

  • Zarządzanie Projektem Informatycznym

    Kursy Online

    Informatyka, II stopień

  • Zarządzanie projektami II

    Kursy Online

  • Zarządzanie projektami dla inżynierów

    Kursy Online

    Kurs jest dedykowany dla wszystkich studentów PG w ramach uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych

  • Zarządzanie projektami - studia zaoczne

    Kursy Online

  • Zarządzanie projektami

    Kursy Online

  • Zarządzanie produktem w branży IT

    Kursy Online

    Cel kursu: Rozwój umiejętności z zakresu tworzenia innowacyjnych produktów, wprowadzania ich na rynek, analizy odpowiedzi rynku i zarządzania produktem.

  • Zarządzanie procesami - stacjonarne

    Kursy Online

  • Zarządzanie procesami - niestacjonarne

    Kursy Online

  • Zarządzanie Organizacją

    Kursy Online

    Dobrzy managerowie mogą poprowadzić organizacje do sukcesu. Natomiast słabi, mogą zniszczyć nawet najsilniejszą. Ten przedmiot ma na celu przekazanie fundamentów wiedzy oraz wskazanie źródeł inspiracji do osobistego rozwoju tych DOBRYCH. Zapraszam Wioleta Kucharska

  • Zarządzanie małą firmą nstac

    Kursy Online

  • Zarządzanie małą firmą

    Kursy Online

  • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną NSTC

    Kursy Online

Podział alfabetyczny