Ewa Klugmann-Radziemska - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

 • Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego

  * zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i biopaliw * możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych i sposoby jej zagospodarowania * opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych modułów i ogniw fotowoltaicznych * opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych opon samochodowych *...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Grupa Robocza Krajowej Inteligentna Specjalizacji KIS8 ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa przy Ministerstwie Gospodarki

  Pełnione 2015-02-19 na stanowisku: członek Grupy Roboczej

 • Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych

  Pełnione 2012-03-16 na stanowisku: członek

 • Pomorska Platforma Technologiczna Energetyki

  Pełnione 2010-11-17 na stanowisku: członek

 • Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza "Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie" (ISP3)

  Pełnione 2016-03-30 na stanowisku: członek Rady

 • SIEĆ NAUKOWA „TECHNOLOGIE I SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE NOWYCH GENERACJI”

  Pełnione 2011-05-12 na stanowisku: członek Rady Sieci

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Ekspert ds. energetyki słonecznej

  Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych

  Umieszczanie informacji i odpowiedzi na pytania użytkowników portalu "Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Ocena, mająca charakter opiniodawczo-doradczy, wniosków o dofinansowanie realizowanych w ramach Działania 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 • Zespół ekspertów NCBiR

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Ocena zadań badawczych, zgodnie z naukowymi, technologicznymi i społeczno-ekonomicznymi celami strategicznych programów badawczych oraz innowacyjnych projektów.

Członkostwo w sieciach naukowych

 • POMORSKI KLASTER BIOEKOCHEMICZNY BioEcoChem

  Biotechnologia, Chemia, Farmacja, Kosmetyki oraz Ochrona Środowiska

  Skład: Destylarnia Sobieski, Olicon sp. z o.o., LOTOS S.A., Cerko, Unitex sp. z o.o.,Collagen Beauty Products, Gdańska Grupa Audytorów sp. z o.o., IMPULS, Eko Dolina sp. z o.o., Lipopharm.pl, O.M. Finance sp. z o.o., A&A Biotechnology, Oliva sp. z o.o., LSMW sp. z o.o., Gdyńskie , GenPandora sp. z o.o., ProChimia Surfaces sp. z o.o., Komers International, BioLab Innovative Research Technologies sp. z o.o., IMMUNOLAB, DNA-Gdańsk sp. z o.o., Phage Consultants, Biovico sp. z o.o., BioBaltica sp. z o.o

 • SIEĆ NAUKOWA „TECHNOLOGIE I SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE NOWYCH GENERACJI

  Badania naukowe podstawowe, stosowane oraz innowacyjne wdrożeniowe z zakresu technologii fotowoltaicznych

  Skład: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, WAT, ZUT

wyświetlono 745 razy