Jacek Stefański - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt dla biznesu

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Lokalizacja
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Telefon
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl

Media społecznościowe

Kontakt

Prodziekan ds. organizacji studiów

Miejsce pracy
Budynek B WETI pokój 151
Telefon
(58) 348 62 84

Kierownik katedry

Miejsce pracy
Budynek A Elektroniki
pokój EA 432 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 15 66
E-mail
jstef@eti.pg.edu.pl

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 736 razy