Jarosław Łuszcz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt dla biznesu

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Lokalizacja
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Telefon
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl

Media społecznościowe

Wybrane publikacje

 • High Frequency Harmonics Emission in Smart Grids

  - 2013

  Pulse-width modulated rectifiers are nowadays commonly used for AC to DC power conversion. PWM rectification technology is very effective and allows for bidirectional power flow with the possibility of power factor improvement and low-order harmonic emission limitation. Unfortunately, employed PWM boost topology results with generation of input current harmonic distortions in a frequency range tightly correlated to modulation frequency....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • High Frequency Conducted Emission in AC Motor Drives Fed By Frequency Converters: Sources and Propagation Paths

  - 2018

  Provides a concise and thorough reference for designing electrical and electronic systems that employ adjustable speed drives Electrical and electronic systems that employ adjustable speed drives are being increasingly used in present-day automation applications. They are considered by many application engineers as one of the most interfering components, especially in a contemporarily faced industrial environment. This book fills...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Analiza zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe

  - Problemy Kolejnictwa - 2015

  W artykule scharakteryzowano specyfikę zakłóceń elektromagnetycznych w aplikacjach kolejowych. Opisano metody analizy zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe. Przykładowe wyniki analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości porównano z wynikami analizy czasowo-częstotliwościowej, umożliwiającej identyfi kację i lokalizację źródeł zaburzeń w pojazdach szynowych. Wskazano możliwe przyczyny zmian poziomów...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 362 razy