Ocena algorytmów ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej w kontekście przydatności do obrazowania stanu zachowania konstrukcyjnych elementów drewnianych i murowych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena algorytmów ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej w kontekście przydatności do obrazowania stanu zachowania konstrukcyjnych elementów drewnianych i murowych.

Celem projektu jest ocena metod obrazowania tomograficznego opartego o propagację fal ultradźwiękowych w elementach konstrukcyjnych. Badania przeprowadzone zostaną na drewnianych belkach oraz kolumnach murowych. Analizie poddany zostanie wpływ geometrii przekroju oraz występowania wilgoci na zjawisko przejścia fali w danym elemencie. Ocenie podlegać będzie prędkość propagacji fali oraz ścieżka jej przejścia w badanym przekroju. Uzyskane wyniki posłużą do wykonania przekrojowych obrazów tomografii transmisyjnej. Dodatkowo wykonane zostaną trójwymiarowe modele odzwierciedlające obszary o zróżnicowanych właściwościach rozchodzenia się fal ultradźwiękowych. W planowanych badaniach postawiono tezę, że zarówno wilgoć jak i geometria przekroju ma wpływ na przebieg fal ultradźwiękowych w elementach murowych i drewnianych.

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
PRELUDIUM
Porozumienie:
UMO-2017/27/N/ST8/02399 z dnia 2018-07-26
Okres realizacji:
2018-07-26 - 2020-07-25
Kierownik projektu:
mgr inż. Monika Zielińska
Realizowany w:
Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

Katalog Projektów

2019

2018

  • Non-Destructive Assessment of Masonry Pillars using Ultrasonic Tomography
    Publikacja

    In this paper, a condition assessment of masonry pillars is presented. Non-destructive tests were performed on an intact pillar as well as three pillars with internal inclusions in the form of a hole, a steel bar grouted by gypsum mortar, and a steel bar grouted by cement mortar. The inspection utilized ultrasonic stress waves and the reconstruction of the velocity distribution was performed by means of computed tomography. The...

    Pełny tekst w portalu

wyświetlono 115 razy