Wpływ odkształcenia na właściwości tlenków przewodzących protonowo - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ odkształcenia na właściwości tlenków przewodzących protonowo

Badania wpływu odkształcenia na właściwości tlenków przewodzących protonowo będą prowadzone we współpracy z grupą z Uniwersytetu w Kownie. Grupa Litewska to specjaliści w dziedzinie nanoszenia warstw. Przedmiotem badań będą warstwy cerianu i cyrkonianu baru. Odkształcenie będzie wprowadzane poprzez niedopasowanie między podłożem warstwą, a mierzone metodami XRD i Ramana. Badane będą właściwości elektryczne odkształconych warstw (metodą spektroskopii impedancyjnej). Badania wpływu odkształcenia na właściwości tlenków przewodzących protonowo przyniosą nowe wyniki w skali co najmniej europejskiej. Powstaną co najmniej 4 publikacje, a wyniki będą prezentowane na 5 konferencjach. Dzięki projektowi zostanie rozwinięta współpraca z partnerem litewskim.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SEPCON
Finansowanie projektu:
DAINA Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze
Porozumienie:
UMO-2017/27/L/ST5/03185 UMO-2017/27/L/ST5/03185 z dnia 2018-08-23
Okres realizacji:
2018-10-01 - 2020-09-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Maria Gazda
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wartość projektu:
1 144 210.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy