Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń w układzie napędowym z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń w układzie napędowym z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym

Abstrakt

W artykule przedstawiono zakres prac prowadzonych na Politechnice Gdańskiej w zakresie wielofazowych napędów elektrycznych. Pokazano jeden z realizowanych etapów prac - metodę identyfikacji zaburzeń w bezczujnikowym układzie napędowym z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym. Do identyfikacji uszkodzeń wykorzystano analizę estymowanego momentu obciążenia. W metodzie nie jest potrzebne instalowanie, żadnych dodatkowych czujników poza czujnikami standardowo instalowanymi w falowniku napięcia do pomiarów prądów i napięć. Przedstawiono zastosowany obserwator momentu obciążenia oraz wyniki badań eksperymentalnych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Krzemiński Z., Strankowski P., Guziński J., Morawiec M., Lewicki A., Kostro G., Adamowicz M.: Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń w układzie napędowym z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym// XVI SYMPOZJUM ENERGOELEKTRONIKA W NAUCE I DYDAKTYCE/ ed. Krzysztof Zawirski Poznań: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddział w Poznaniu, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej oraz Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2017, s.1-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi