Numerically robust synthesis of discrete-time H-inf estimators based on dual J-lossless factorisations. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerically robust synthesis of discrete-time H-inf estimators based on dual J-lossless factorisations.

Abstrakt

W pracy przedstawiono numerycznie stabilną metodę syntezy liniowych estymatorów stanu optymalnych ze względu na wymagania formułowane w oparciu o normę H-inf. Wykorzystano dualną J-bezstratną faktoryzację macierzy rozproszenia estymowanego procesu czasu dyskretnego. Badano numeryczne uwarunkowanie odpowiednich równań Riccatiego. W szczególności pokazano, że dla dostatecznie małych wartości okresu próbkowania zadanie syntezy dotyczące modeli, w których stosuje się operator delta wykazuje znacznie lepsze właściwości w zestawieniu z odpowiednim zadaniem odnoszącym się do standardowego operatora przesunięcia.Sformułowane twierdzenia i lematy opisują warunki istnienia oraz postać optymalnych rozwiązań, przy czym dotyczy to zarówno dla standardowych modeli, jak też dla modeli, które mają zera na brzegu obszaru stabilności. Rozważania teoretyczne zilustrowano szeregiem numerycznych przykładów syntezy estymatorów.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Suchomski P.: Numerically robust synthesis of discrete-time H-inf estimators based on dual J-lossless factorisations.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi