Sub-optimal fault-tolerant control by means of discrete optimization - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sub-optimal fault-tolerant control by means of discrete optimization

Abstrakt

Opracowanie przedstawia metodę projektowania sterowania optymalnego i odpornego na uszkodzenia z zastosowaniem algorytmów optymalizacji dyskretnej. Poszukiwana trajektoria, jeśli istnieje, jest reprezentowana przez najtańszą ścieżkę w grafie przepływowym, kodującym właściwości danego procesu dynamicznego. Metoda umożliwia zdefiniowanie obszarów zastrzeżonych dla punktu pracy, mogących reprezentować uszkodzenia systemu wykryte wcześniej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science nr 18, strony 50 - 61,
ISSN: 1641-876X
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Oliński K.: Sub-optimal fault-tolerant control by means of discrete optimization// International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. -Vol. 18., nr. nr 4 (2008), s.50-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi