Katedra Systemów Mikroelektronicznych - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Systemów Mikroelektronicznych

Pełnione funkcje

Kierownik katedry

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Piotr Płotka
  Piotr Płotka dr hab. inż.
  Kierownik katedry

  Piotr Płotka otrzymał tytuł zawodowy magistra inżyniera w 1976 r., a stopień doktora w dyscyplinie elektronika w 1985 r. – nadane przez Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2008 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego, także w dyscyplinie elektronika, nadany przez Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie. Od 1977 r. pracował w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, a od 1981...

Zastępca kier. katedry

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marek Wójcikowski
  Marek Wójcikowski dr hab. inż.
  Zastępca kier. katedry

  Marek Wójcikowski ukończył w 1993 r. Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność układy elektroniczne. W 2002 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie elektroniki, a w 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Od początku kariery jest związany z Politechniką Gdańską: najpierw jako asystent (lata 1994–2002), a następnie jako adiunkt (od...

Pracownicy