Anna Dołęga - Organizations - Bridge of Knowledge

Search

Research Teams (Leader)

  • Katedra Chemii Nieorganicznej

    * Opracowanie nowych metod syntezy nieorganicznej, odkrycie nowych typów reaktywności oraz katalizatorów użytecznych w ważnych procesach chemicznych. Badania koncentrują się wokół chemii kompleksów metali przejściowych z ligandami P-donorowymi oraz chemii pierwiastków grup głównych ze szczególnym uwzględnieniem fosforu i boru – aktualne kierunki badań: -reaktywne związki niskowalencyjnego fosforu – podobnie jak kompleksy karbenowe...

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

  • Polskie Towarzystwo Chemiczne

    Conducted 2016-01-01 - 2018-12-31 at position: Sekretarz Prezydium Zarządu Głównego

seen 4692 times