Anna Dołęga - Teaching - Bridge of Knowledge

Search

e-Learning courses

Conducted classes

Reviewed papers list

 • Struktury półprzewodnikowe na bazie ditlenku tytanu oraz metali ziem rzadkich do zastosowań fotokatalitycznych

  PhD thesis

  mgr Patrycja Parnicka - Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański - 2022

 • Jedno– i wielordzeniowe związki koordynacyjne kobaltu(II) jako materiały magnetyczne typu SIM i SMM

  Dissertation

  dr Anna Świtlicka - Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski - 2022

 • Związki koordynacyjne wybranych jonów metali przejściowych z ligandami triiminowymi – synteza, struktura, właściwości fotoluminescencyjne i magnetyczne oraz aktywność katalityczna i biologiczna

  PhD thesis

  mgr Katarzyna Choroba - Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego - 2021

 • Profil fizykochemiczny wybranej serii 2,3-dideoksymonosacharydów zawierających w pozycji C3 azotową grupę funkcyjną

  PhD thesis

  mgr Anna Barabaś - Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego - 2019

 • Badanie wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na właściwości wybranych jodków i trójjodków

  PhD thesis

  mgr Ewelina Wlaźlak - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego - 2019

 • Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów

  PhD thesis

  mgr inż. Beata Bajorowicz - Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego - 2018

 • Kompleksy metali przejściowych” z 2,3,5,6-tetrakis(2-pirydylo)pirazyną w aspekcie badań strukturalnych, spektroskopowych i magnetycznych

  PhD thesis

  mgr Joanna Palion-Gazda - Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego - 2017

 • Badania właściwości materiałów typu MOF do potencjalnych zastosowań komercyjnych

  PhD thesis

  mgr inż. Bartosz Marszałek - Wydzial Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego - 2016

 • Funkcjonalizacja Fullerenu C60 przy pomocy ugrupowania bisfosfonowego

  Master thesis

  - Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska - 2015

 • Otrzymywanie i charakterystyka TiO2 modyfikowanego metalami ziem rzadkich

  PhD thesis

  - Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska - 2014

Opinionated people list

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  dr hab. Grzegorz Hreczycho - 2021

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  - 2019

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  - 2017

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr Adam Jarmuła - 2014

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr Anna Kamecka - 2014

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr Paulina Dominiak - 2013

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr Krystyna Kurdziel - 2012

seen 2103 times