Anna Dołęga - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Struktury półprzewodnikowe na bazie ditlenku tytanu oraz metali ziem rzadkich do zastosowań fotokatalitycznych

  Praca doktorska

  mgr Patrycja Parnicka - Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański - 2022

 • Jedno– i wielordzeniowe związki koordynacyjne kobaltu(II) jako materiały magnetyczne typu SIM i SMM

  Praca habilitacyjna

  dr Anna Świtlicka - Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski - 2022

 • Związki koordynacyjne wybranych jonów metali przejściowych z ligandami triiminowymi – synteza, struktura, właściwości fotoluminescencyjne i magnetyczne oraz aktywność katalityczna i biologiczna

  Praca doktorska

  mgr Katarzyna Choroba - Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego - 2021

 • Profil fizykochemiczny wybranej serii 2,3-dideoksymonosacharydów zawierających w pozycji C3 azotową grupę funkcyjną

  Praca doktorska

  mgr Anna Barabaś - Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego - 2019

 • Badanie wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na właściwości wybranych jodków i trójjodków

  Praca doktorska

  mgr Ewelina Wlaźlak - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego - 2019

 • Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów

  Praca doktorska

  mgr inż. Beata Bajorowicz - Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego - 2018

 • Kompleksy metali przejściowych” z 2,3,5,6-tetrakis(2-pirydylo)pirazyną w aspekcie badań strukturalnych, spektroskopowych i magnetycznych

  Praca doktorska

  mgr Joanna Palion-Gazda - Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego - 2017

 • Badania właściwości materiałów typu MOF do potencjalnych zastosowań komercyjnych

  Praca doktorska

  mgr inż. Bartosz Marszałek - Wydzial Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego - 2016

 • Funkcjonalizacja Fullerenu C60 przy pomocy ugrupowania bisfosfonowego

  Praca magisterska

  - Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska - 2015

 • Otrzymywanie i charakterystyka TiO2 modyfikowanego metalami ziem rzadkich

  Praca doktorska

  - Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska - 2014

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Grzegorz Hreczycho - 2021

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  - 2019

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  - 2017

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Adam Jarmuła - 2014

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Anna Kamecka - 2014

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Paulina Dominiak - 2013

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Krystyna Kurdziel - 2012

wyświetlono 2286 razy