Osoby - Katalog Osób - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Osób

Filtry

wszystkich: 557

 • Jednostka administracyjna

 • Liczba publikacji

  • od
   do
 • Uczestniczy w projektach

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Osób

 • Kazimierz Darowicki prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki studia wyższe ukończył w czerwcu 1981 roku. Już w marcu 1981 roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na Wydziale Chemicznym przeszedł kolejne szczeble rozwoju do stanowiska profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej włącznie. W działalności naukowej reprezentuje nauki techniczne, a  jego specjalność naukowa i zawodowa...

 • Janusz Datta prof. dr hab. inż.

  Janusz Datta w roku 1988 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich zakończeniu został zatrudniony na Wydziale Chemicznym w Zakładzie, a potem po reorganizacji, w Katedrze Technologii Polimerów, gdzie przez sześć lat pracował na stanowisku naukowo-technicznym. W tym okresie zdobywał doświadczenie uczestnicząc w licznych wyjazdach do Zakładów Chemicznych „Zachem” Bydgoszcz, gdzie brał udział w pracach...

 • Tomasz Dymerski dr inż.

 • Krzysztof Dobrzyński dr inż.

 • Czesław Dymarski prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Krystyna Dzierzbicka prof. dr hab. inż.

 • Jakub Drewnowski dr hab. inż.

 • Kazimierz Duzinkiewicz dr hab. inż.

 • Mariusz Deja dr hab. inż.

  Adiunkt w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Ukończył w 1993 roku studia wyższe magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki  Gdańskiej,  kierunek: Mechanika i Budowa  Maszyn, specjalność: Projektowanie Procesów Technologicznych. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, a jego podstawowy obszar działalności naukowej związany był z technologią docierania...

 • Dariusz Dereniowski prof. dr hab. inż.

 • Eugeniusz Dembicki prof. zw. dr hab. inż.

  Osoby

 • Anna Dołęga prof. dr hab. inż.

 • Marek Dzida dr hab. inż.

  Urodził się 6 sierpnia 1953 r. w Bielsku-Białej. Absolwent Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej, od 1978 r. pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 2001 r. – doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na PG. Pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia WOiO (1996–2002) oraz dziekana (2005–2012). Od 2010 r. jest kierownikiem...

 • Dariusz Dąbrowski dr hab. inż.

  Dariusz Dąbrowski ukończył studia w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej, a w 1987 roku podjął pracę na tej uczelni na stanowisku asystenta w Zakładzie Organizacji Przemysłu Okrętowego w ówczesnym Instytucie Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych. W 1990 roku wyjechał na stypendium TEMPUS, UE, i spędził 14 miesięcy na Uniwersytecie w Sheffield, gdzie uczestniczył w programie Master of Business Administration...

 • Angelika Duszyńska dr inż.

   Absolwentka kierunku Budownictwo Wodne Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie Geotechnika,  nauczyciel akademicki (od 2020 roku pracuje na stanowisku profesora uczelni na wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG).  Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Geoinżynieria, Geotechnika, Budowle Ziemne i Wzmacnianie podłoża, Geosyntetyki w Budownictwie, Budowle Hydrotechniczne. Od ponad 20 lat...

 • Jan Domaradzki dr hab.

  Osoby

  socjolog, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych. Habilitację otrzymałem w roku 2019 w Instytucie Socjologii UAM na podstawie rozprawy: Społeczne konstruowanie genetyki. Reprezentacje biotechnologii w polskim czasopiśmiennictwie opiniotwórczym. Doktorat obroniłem w roku 2008 w Instytucie Socjologii, UKSW na...

 • Bohdan Dołżycki dr inż.

 • Piotr Dalka mgr inż.

  Osoby

 • Tomasz Dziubich dr inż.

  Wykonane projekty badawcze i celowe Internetowa platforma integracji danych i współpracy medycznych zespołów badawczych dla potrzeb ośrodków udarowych 2013 -  2016 MAYDAY EURO 2012  Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń – zadanie (Rozwój algorytmów i budowa aplikacji wspomagających badania medyczne),   2008-2012 Rozwój...

 • Nelly Daszkiewicz prof. dr hab.

 • Paweł Szymon Dąbrowski dr inż.

  Dr inż. Paweł Szymon Dąbrowski w latach 2004-2009 studiował na kierunku geodezja i kartografia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera. W latach 2009-2016 pracował w wykonawstwie geodezyjnym w Iławie i Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobył on podczas realizacji inwestycji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, co pomogło mu w zdobyciu w 2015 r. geodezyjnych uprawnień zawodowych...

 • Radosław Drozd dr inż.

  Radosław Drozd - Praktyk i wieloletni menedżer zarządzania inżynierskiego i logistyki inżynierskiej. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG na specjalności Organizacji systemów produkcyjnych. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują projektowanie oraz doskonalenie systemów produkcyjnych i logistycznych, a także rozwój innowacyjnych produktów. Uczestnicząc lub prowadząc projekty w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych...

 • Małgorzata Dymnicka dr hab.

 • Anita Maria Dąbrowicz-Tlałka dr

  Uzyskała, z wynikiem bardzo dobrym, tytuł magistra na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Praca magisterska pt. „Zbiory swojskie i dzikie w R3” była z  dziedziny topologia geometryczna. Równolegle ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim „Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki”. W 2001 roku uzyskała na Politechnice Poznańskiej tytuł doktora nauk matematycznych. Praca doktorska pt. „Iteracje monotoniczne...

 • Stefan Dzionk dr hab. inż.

 • Remigiusz Duszyński dr inż.

 • Leszek Drabik dr n.med

  Osoby

 • Michał Dobrzyński dr inż.

 • Jerzy Demkowicz dr inż.

 • Ariel Dzwonkowski dr inż.

 • Sebastian Demkowicz dr hab. inż.

 • Jacek Dziedzic dr hab. inż.

 • Leszek Dąbrowski dr inż.

  Leszek Dąbrowski jest starszym wykładowcą w Katedrze Konstukcji Maszyn i Pojazdów. Ukończył studia w 1985 roku, pracę doktorską z tribologii (inżynierii łożyskowania) obronił w 1997 r. Prowadzi działalność dydaktyczną, inżynierską i badawczą w zakresie metod komputerowych w mechanice, biomechanice i inżynierii medycznej. Ostatnie prace badawcze dotyczą wykorzystania tomografii komputerowej i metody elementów skończonych w ortopedii...

 • Karol Daliga dr inż.

  W 2005 roku ukończył klasę o profilu matematyczno - fizycznym i zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Gebika d. polskie gimnazjum w Kwidzynie.  W latach 2005-2010 odbył studia magisterskie na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej, a w latach 2008 - 2012 odbył studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.  31 marca 2021 r. obronił pracę...

 • Anna Drapińska dr hab.

  dr hab. Anna Drapińska, prof. PG  wykształcenie - magister ekonomii - Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (1993)  stopień / tytuł naukowy  doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych (2012)  doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (1998)  zatrudnienie  Politechnika Gdańska,...

 • Marta Drosińska-Komor dr inż.

 • Andrzej Dzielinski prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Mateusz Daśko dr inż.

  Dr inż. Mateusz Daśko urodził się w 1990 roku w Kołobrzegu. Od 2009 roku związany jest z Politechniką Gdańską gdzie uzyskał stopień inżyniera (2013) oraz magistra (2014) na kierunku biotechnologia. W 2014 rozpoczął Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie zajmował się projektowaniem oraz syntezą chemiczną nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych w grupie...

 • Karol Daszkiewicz dr inż.

 • Krzysztof Druet dr inż.

  Osoby

 • Paweł Dymarski dr hab. inż.

 • Jan Daciuk dr hab. inż.

  Jan Daciuk uzyskał tytuł zawodowy magistra na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1986 roku, a doktorat na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG w 1999. Pracuje na Wydziale od 1988 roku. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowania automatów skończonych w  przetwarzaniu języka naturalnego i przetwarzaniu mowy. Spędził ponad cztery lata w europejskich uniwersytetach i instytutach naukowych, takich...

 • Magda Dettlaff dr inż.

  Osoby

 • Anna Danuta Dettlaff dr inż.

  Tytuł magistra inżyniera uzyskała z wyróżnieniem w 2013 roku w Wydziale Chemii Analitycznej. W latach 2013-2017 była doktorantką na kierunku Technologia Chemiczna, podczas których zajmowała się pracą pt. "Badania nad nanokompozytami bazującymi na polimerach przewodzących oraz materiałach węglowych w celu zastosowania ich w superkondensatorach".  W 2015 roku odbyła trzymiesięczny staż naukowy w Oldenburgu w Niemczech. Stopień doktora...

 • Mariusz Adam Dąbkowski dr inż.

 • Ewa Drzazga-Szczęśniak dr inż.

 • Magdalena Danowska mgr inż.

  Osoby

 • David Duenas Cid dr hab.

  Osoby

  He is an Associate Professor at Kozminski University and the director of the Pub-Tech (Public Sector Data-Driven Technologies) Research Center.  Previously, he served as an H2020 Marie Skłodowska-Curie Widening Fellow at Gdansk University of Technology, as a Researcher at the Johan Skytte Institute of Political Studies of the University of Tartu, as a Postdoctoral Researcher at the Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance...

 • Piotr Dworakowski dr

  Osoby

  Piotr Dworakowski received the MSc degree and PhD degree with distinction in electrical engineering from Gdansk University of Technology, Poland, in 2007 and 2020 respectively. From 2008 to 2013 he was working in Alstom Transport, Tarbes, France on traction drives control. Since 2014 he has been a Power Converters Team Leader in SuperGrid Institute, Lyon, France. His research interests include high efficiency power converters for...

 • Piotr Dominiak prof. dr hab.

  Osoby

  Urodził się w Radomiu 29 czerwca 1948 r. Jest absolwentem studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim (1971), tam też obronił doktorat (1976) i uzyskał habilitację (1989). Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2005 r. Na PG pracuje od 1971 r. W latach 1991–1993 dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych PG. Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii w latach 1993–1999 i 2005–2012. Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych...

Podział alfabetyczny