Bogdan Chachulski - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 63

 • Category
 • Year

Catalog Publications

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 • Lisicon solid electrolyte electrocatalytic gas sensor

  W artykule przedstawiono sposób przygotowania oraz wyniki badań elektrokatalitycznego czujnika gazów na bazie Lisicon'owego elektrolitu stałego. Przedstawiono charakterystyki czujnika w mieszaninie dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki w syntetycznym powietrzu. Odpowiedź I-V czujnika w unikalny sposób zależy od stężenia i rodzaju gazu w otoczeniu czujnika.

 • Polimerowe czujniki wilgotności
  Publication

  W pracy przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych elektrycznych czujników wilgotnosci z filmem polimerowym. Opisano właściwości metrologiczne pojemnościowych i rezystancyjnych czujników wilgotności wraz z najczęściej stosowanymi w nich materiałami polimerowymi. Zaprezentowano również najnowsze próby syntez polimerów, prowadzące do uzyskania trwałych czujników o wysokiej czułości.

2004
 • Badania właściwości nowego amperometrycznego czujnika ditlenku siarki.
  Publication

  Zaprojektowany i wykonany został nowy, amperometryczny czujnik ditlenku siarki, wyposażony w elektrodę roboczą ze złota napylonego bezpośrednio na powierzchnię membrany oddzielającej komórkę elektrokatalityczną czujnika od otoczenia. Sygnał czujnika, związany z reakcją elektrodową utleniania ditlenku siarki, jest proporcjonalny do stężenia SO2. W tej pracy przedstawiono rezultaty badań czujnika z membranami z mikroporowatego Teflonu...

seen 264 times