Search results for: aminokwasy - MOST Wiedzy

Search

Search results for: aminokwasy

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (6)

Search results for: aminokwasy

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (1)

Search results for: aminokwasy

Other results Pokaż wszystkie wyniki (32)

Search results for: aminokwasy

 • Ttotal dissociative electron attachment cross sections of selected amin acids

  Publication

  - JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS - 2007

  Zaprezentowano całkowite przekroje czynne na dysocjacyjny wychwyt elektronów przez aminokwasy: glicynę, alaninę, prolinę, tryptofan oraz fenyloalaninę. Wartości przekrojów czynnych wyznaczono z pomiarów wydajności w produkcji jonów dodatnich oraz normalizację do całkowitych przekrojów czynnych na jonizację, obliczonych metodą BEB.

 • Synthesis of orthogonally protected (3R,4S)- and (3S,4S)-4,5-diamino-3-hy-droxypentanoic acids.

  Dwa tytułowe aminokwasy otrzymano z odpowiednich kwasów (S)-2,3-diaminopropanowych. Konfigurację absolutną ustalono za pomocą spektroskopii NMR odpowiednich piperydyno-2-onów.

 • Niebiałkowe związki azotowe

  Publication

  - 2002

  Niebiałkowe związki azotowe powstają w żywności wskutek enzymatycznych prze-mian różnych substratów zawierających w swym składzie azot. Są wśród nichprzede wszystkim aminokwasy, peptydy, nukleotydy, tlenek trimetyloaminy orazaminy i ich pochodne. Wywierają one korzystny lub niepożądany wpływ na smak,zapach i barwę żywności, mogą służyć jako wskaźniki świeżości, lub mogą byćspożywane w nadmiernych ilościach, wywierać działanie...

 • Naturalne związki organiczne

  Publication

  Nowoczesny podręcznik stanowiący kompendium podstawowych wiadomości o najważniejszych naturalnych związkach organicznych, takich jak: aminokwasy, peptydy, białka, cukry, lipidy, alkaloidy, steroidy, terpeny i terpenoidy. Omówiono w nim właściwości chemiczne i fizyczne, działanie fizjologiczne oraz otrzymywanie i zastosowanie tych związków. Przedstawiono również najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące produktów naturalnych, m.in....

 • Naturalne związki organiczne.

  Publication

  Nowoczesny podręcznik stanowiący kompendium podstawowych wiadomości o najważniejszych naturalnych związkach organicznych, takich jak: aminokwasy, peptydy, białka, cukry, lipidy, alkaloidy, steroidy, terpeny i terpenoidy. Omówono w nim właściwości chemiczne i fizyczne, działanie fizjologiczne oraz otrzymywanie i zastosowanie tych związków. Przedstawiono również najnowszeosiągnięcia naukowe dotyczące produktów naturalnych, m.in....