Department of Biomedical Engineering - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Biomedical Engineering

Filters

total: 104

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2021
2020
 • 9 - Solid oxide fuel and electrolysis cells
  Publication
  • C. Lenser
  • D. Udomsilp
  • N. Menzler
  • P. Holtappels
  • T. Fujisaki
  • L. Kwati
  • H. Matsumoto
  • A. Sabato
  • F. Smeacetto
  • A. Chrysanthou
  • S. Molin

  - 2020

  In this chapter, the fundamental reactions, the geometrical designs, the material requirements, and the status of SOFCs and SOECs are presented. In the following seven chapters, the most important components of an SOC are described and the chapter ends with a summary and outlook. The described components are: (i) oxygen-ion conductors (electrolyte), (ii) anode materials for SOFCs (cathode in SOEC mode), (iii) cathode materials...

  Full text in external service

 • Structural and catalytic properties of ceria layers doped with transition metals for SOFCs fueled by biogas

  The aim of this paper was to investigate an influence of the nanocrystalline Ce0.8A0.2O2-δ (A = Mn, Fe, Co, Ni, Cu) materials on the direct internal reforming of biogas in SOFC. Structural analysis of fabricated compounds has been done. An in-situ analysis of a composition of outlet gases from operating SOFC was performed using FTIR spectroscopy with simultaneous electrical tests. It was found out, that type of dopant strongly...

  Full text available

2019
 • Effects of Na+, K+ and B3+ Substitutions on the Electrical Properties of La10Si6O27 Ceramics
  Publication

  - ECS Transactions - 2019

  Doping of Na and K at La sites and of B at Si site in La10Si6O27 with oxyapatite structure and fabrication of their ceramics were made by solid-state reaction method. It was found that partial substitution of Na+ and K+ on La sites decreased the sinterability of the La10Si6O27 based ceramics, whereas partial substitution of B3+ on Si site imporved the sinterability. Na+ and K+ substitutions in La10-xNaxSi6O27-x and La10-xKxSi6O27-x...

  Full text in external service

2011
2007
2006
2005
2004
 • A probe for immittance spectroscopy based on the parallel electrode technique.
  Publication

  W pracy zaprezentowano konstrukcję sondy do spektroskopowych pomiarów immitancyjnych. Obliczono jej stałą, którą to wartość zweryfikowano eksperymentalnie. Pokazano przykładowe wyniki pomiarów in vivo.

 • Active dynamic thermography in mammography.
  Publication

  W artykule przedstawiono zaproponowany numeryczny model termiczny piersi z nowotworem umiejscowionym na różnych głębokościach. Przedstawione są wyniki symulacji modelu dla różnych warunków zewnętrznego pobudzenia termicznego powierzchni piersi. Pokazano również wyniki przykładowego badania termograficznego piersi z nowotworem.

 • An EIT reconstruction algorithm: comparison of one-step and iterative versions.
  Publication

  W pracy przeprowadzono dyskusję problemu rekonstrukcji jednokrokowej i iteracyjnej w tomografii elektroimpedancyjnej. Zbadano zależność błędu rekonstrukcji od parametrów zaburzenia dla wersji jednokrokowej algorytmu i porównano z wynikami rekonstrukcji iteracyjnej. W przeprowadzonych symulacjach wykorzystano algorytm Levenberga-Marquardta.

 • Analysis of non-linear properties of cardiomyocyte cellular membranes.
  Publication

  Nieliniowe właściwości błon komórkowych kardiomiocytów są dotychczas słabo poznane. W pracy zamodelowano błonę komórkową przy pomocy modelu Beelera-Reutera w modyfikacji Drouharda-Roberge. Przeprowadzono symulacje z użyciem pobudzenia napięciowego o częstotliwości 1 lub 100 kHz i wartości skutecznej 1 lub 10 mV. Prądy płynące przez błonę rozpatrywano jako odpowiedź. Stwierdzono odpowiedź na częstotliwości podstawowej oraz jej drugiej...

 • Anode supported single chamber solid oxide fuel cell in CH4-Air Mixture.
  Publication

  - 2004

  W tej pracy przedstawiono wyniki prac ogniw paliwowych na bazie elektrolitu z tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem o grubości 1-2um wytworzonego na podłożu cermetu z tlenku niklu i tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem. LSCF był wykorzystany jako katoda. Ogniwo paliwowe było testowane w konfiguracji jednokomorowej w mieszaninie powietrza i metanu. Uzyskano napięcie o wartości 0.8V, zaś moc wynosiła 0.12W/cm2. Zbdadano wpływ przepływu...