Czesław Kazimierz Szymczak - Organizations - Bridge of Knowledge

Search

Research Teams (Team member)

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • European Society of Biomechanics

  Multinational organisation

  Conducted 2013-12-05 at position: członek

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Gdańsku

  Conducted 1996-01-23 - 2003-01-20 at position: Przewodniczący

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Zarząd Główny

  Conducted 2002-03-20 - 2009-03-25 at position: Z-ca skarbnika

 • Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,

  Conducted 1992-10-01 at position: członek

Membership in expert teams

 • Konsorcjum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej,

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, grant no. UDA-POIG.01.03.01-22-086/08-00

  Badania teoretyczne i doświadczalne w ramach projektu HAL2010, "Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych metodą laparoskopową". Zbudowano model matematyczny implantu wszczepianego do powięzi w czasie operacji laparoskopowej przepukliny, przeprowadzono symulacje komputerowe jego zachowania wpodczas czynności życiowych pacjenta. Wyniki potwierdzono na modelach fizycznych implantu półączonego z powięzią.

seen 3615 times