Search results for: optimization - MOST Wiedzy

Search

Search results for: optimization

Search results for: optimization

 • ENGINEERING OPTIMIZATION

  Journals
  SHERPA RoMEO Green Help

  ISSN: 0305-215X , eISSN: 1029-0273

 • JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION

  Journals
  SHERPA RoMEO Green Help

  ISSN: 1382-6905 , eISSN: 1573-2886

 • Optimization of Automata

  Publication

  - 2014

  This book is conceived as an effort to gather all algorithms and methods developed by the author of the book that concern three aspects of optimization of automata: incrementality, hashing and compression. Some related algorithms and methods are given as well when they are needed to complete the picture.

 • SIMULIA Optimization Day

  Events

  30-05-2019 09:00 - 30-05-2019 14:00 Nauka

  Centrum Informatyczne TASK oraz BUDSOFT zapraszają na seminarium "SIMULIA Optimization Day". Więcej informacji na stronie internetowej: https://task.gda.pl/nowosci/2019/simulia-optimization-day/

 • JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS

  Journals
  SHERPA RoMEO Green Help

  ISSN: 0022-3239 , eISSN: 1573-2878

 • Optimization of Energetic Train Cooperation

  Publication

  - Symmetry-Basel - 2019

  In the article, possible ways of using energy recovered during regenerative braking of trains are presented. It is pointed out that the return of recovered electricity directly to the catenary and its use in the energy cooperation of vehicles can be a no-cost method (without additional infrastructure). The method of energy cooperation between trains and its main assumptions, that uses the law of conservation of energy, are described...

  Full text in external service

 • Zero-Pole Electromagnetic Optimization

  A fast technique for the full-wave optimization of transmission or reflection properties of general linear timeinvariant high-frequency components is proposed. The method is based on the zeros and poles of the rational function representing the scattering parameters of the device being designed and it is the generalization of the technique developed for the design by optimization of microwave filters. The performance of the proposed...

  Full text in external service

 • Decisional DNA and Optimization Problem

  Publication

  - 2013

  Many researchers have proved that Decisional DNA (DDNA) and Set of Experience Knowledge Structure (SOEKS or SOE) is a technology capable of gathering information and converting it into knowledge to help decision-makers to make precise decisions in many ways. These techniques have a feature to combine with different tools, such as data mining techniques and web crawlers, helping organization collect information from different sources...

 • Clonal selection in discrete optimization

  Publication

  - 2009

  W rozprawie zajmujemy się efektywnymi metodami przybliżonego rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej, a w szczególności algorytmami opartymi na metodzie selekcji klonalnej (SK), należącymi do kategorii sztucznych systemów immunologicznych. Techniki optymalizacji to znaczące pole badań w informatyce, a niektóre ze starszych technik, takie jak algorytmy genetyczne, symulowane wyżarzanie czy przeszukiwanie tabu, stały się...

 • OPTIMIZATION OF NASICON PREPARATION METHOD

  Nasicon is a solid conductor which has an ability to conduct Na+ ions and it is used in solid gas sensors. In this article a method of Nasicon preparation appropriate for gas sensing application by solgel technique is presented. Influence of the fabrication process parameters on properties of obtained samples was determined. Results of X-Ray diffraction, density, porosity, conductivity, and activation energies measurement are presented.

 • Dimensional accuracy as the optimization criterion

  Publication

  W pracy zaproponowano nową formułę określania kosztów konstrukcji stalowej. Sformułowano nieliniowe zadanie optymalizacyjne minimalizacji kosztów koordynacyjnych wymiarów montażowych. Przedstawiono transformację problemu w zagadnienie dyskretne oraz zaproponowano rozwiązanie zadania metodami kombinatoryki.

 • Optimization model of agile team’s cohesion

  Publication

  Team’s cohesion is one of the most important factors of IT project execution effectiveness. Optimization of team’s cohesion gives the possibility of reducing the risk of project failure. It also allows to increase the teamwork efficiency and thus optimize time of tasks execution, increase the guarantee of maintaining the scope of the project and the chance of achieving a given level of products quality. This article presents determination...

  Full text in external service

 • Multi-objective optimization of microextraction procedures

  Optimization of extraction process requiresfinding acceptable conditions for many analytes and goodperformance in terms of process time or solvent consumption. These optimization criteria are oftencontradictory to each other, the performance of the system in given conditions is good for some criteriabut poor for others. Therefore, such problems require special assessment tools that allow to combinethese contradictory criteria into...

  Full text in external service

 • Point cloud unification with optimization algorithm

  Terrestrial laser scanning is a technology that enables to obtain three-dimensional data – an accurate representation of reality. During scanning not only desired objects are measured, but also a lot of additional elements. Therefore, unnecessary data is being removed, what has an impact on efficiency of point cloud processing. It can happen while single point clouds are displayed – user decides what he wants...

  Full text in external service

 • Model of the Internet mortgage market optimization

  Publication

  The Internet mortgages are currently a fast growing market, allowing selling mortgages cheaper andfaster than in the traditional methods such as in bank departments.Given the specificity of selling mortgages in the Internet, banks try to sell more mortgages by spendingmore money on advertising and paying higher commission to the brokers selling their products. It is important tooptimise the amounts of money in both sectors (the...

  Full text in external service

 • Depreciation - underestimated tax optimization tool

  Publication

  Optymalizacja podatkowa zmierza i pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych a tym samym na zwiększenie zysku podmiotu gospodarczego. Prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj wymaga zaangażowania odpowiednio dużych środków finansowych w zakupy składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych. Te odnoszone są w koszty działalności poprzez odpisy amortyzacyjne, które stanowią istotny element całości kosztów prowadzonej...

 • Optimization of development of district heating system

  Publication

  Zaprezentowano metody optymalizacji systemów ciepłowniczych. Przedstawiono metodę oraz algorytm optymalizacji rozwoju systemu, obejmujący wszystkie jego elementy w formie oddzielnych modułów. Sformułowane zadanie optymalizacji dla wybranego regionu miejskiego rozwiązano z wykorzystaniem programowania liniowego całkowitoliczbowego. Dokonano analizy wyników oraz wskazano na użyteczność metody oraz kierunki i możliwości jej zastosowania.

 • Optimization of tissue growth cultivated in bioreactor.

  Publication

  Praca przedstawia kompleksową analizę numeryczną wzrostu tkanki człowieka a w szczególności chrząstki stawowej w bioreaktorze ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sił tarcia wytworzonego w warstwie granicznej w trakcie opływu tkanki cieczami biologicznymi. Uwzględnia się warunki statyczne i dynamiczne, pionowe i poziome dostarczanie cieczy biologicznej, jak również brane są pod uwagę różne kształty i geometrie bioreaktorów, dostosowane...

 • Design and optimization of IIR digital filters with non-standard characteristics using continuous ant colony optimization algorithm

  Publication

  - 2008

  W pracy przedstawiono metodę projektowania i optymalizacji stabilnych filtrów cyfrowych IIR o niestandardowych charakterystykach amplitudowych, przy zastosowaniu ''mrówkowego'' algorytmu optymalizującego ACO. W proponowanej metodzie (nazwanej ACO-IIRFD), wprowadzono dynamiczne zmiany parametrów. Dzięki tym zmianom parametrów filtru cyfrowego możliwe jest uzyskanie małych odchyłek charakterystyk między założonymi i aktualnymi....

  Full text in external service

 • OPTIMIZATION

  Journals
  SHERPA RoMEO Green Help

  ISSN: 0233-1934 , eISSN: 1029-4945

 • Impact of optimization of ALS point cloud on classification

  Airborne laser scanning (ALS) is one of the LIDAR technologies (Light Detection and Ranging). It provides information about the terrain in form of a point cloud. During measurement is acquired: spatial data (object’s coordinates X, Y, Z) and collateral data such as intensity of reflected signal. The obtained point cloud is typically applied for generating a digital terrain model (DTM) and a digital surface model (DSM). For DTM...

  Full text in external service

 • Optimization of transformation of measurements of ship hull blocks

  Publication

  Artykuł przedstawia analizę wyników pomiarów wykonanych na blokach kadłuba statku, aby ocenić ich przydatność montażową podczas ostatniej fazy montażu w suchym doku lub na pochylni. Analiza realizowana jest w dwóch krokach. Najpierw sprawdza się, czy bloki zostały wykonane z zachowaniem wymaganych tolerancji, a następnie czy istnieje możliwość połączenia ze sobą dwóch sąsiednich bloków. Ponieważ każdy blok jest mierzony w innym...

  Full text in external service

 • Modal parameters identification with Particle Swarm Optimization

  Publication

  The paper presents method of the modal parameters identification based on the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm [1]. The basic PSO algorithm is modified in order to achieve fast convergence and low estimation error of identified parameters values. The procedure of identification as well as algorithm modifications are presented and some simple examples for the SISO systems are provided. Results are compared with the results...

  Full text in external service

 • Complex multidisciplinary optimization of turbine blading systems

  Publication

  - ARCHIVES OF MECHANICS - 2012

  The paper describes the methods and results of direct optimization of turbine blading systems using a software package Opti_turb. The final shape of the blading is obtained from minimizing the objective function, which is the total energy loss of the stage, including the leaving energy. The current values of the objective function are found from 3D RANS computations (from a code FlowER) of geometries changed during the process...

  Full text in external service

 • Swarm Algorithms in Modern Engineering Optimization Problems

  Publication

  Complexity of today engineering problems is constantly increasing. Scientists no longer are facing issues, for which simple, mathematical programming methods are sufficient. Issues like autonomic vehicle navigation or classification are considered to be challenging, and although there exist valid means to solve them, in some cases there still is some place for improvement. With emergence of a new type of optimization techniques...

  Full text in external service

 • Structural optimization of microjet array cooling system

  The single phase heat transfer from an upward facing, horizontal copper surface to arrays of impinging water jets was experimentally investigated. Experimental configuration allows for a free-surface unconfined jets flow. Square nozzles 50 × 100 μm arranged in four different geometries were used. Additionally, for the set of two jets array geometry was varied by adjusting the nozzle to nozzle distance. The area averaged heat transfer...

  Full text available

 • Modelling, Simulation and Optimization of the Wavemaker in a Towing Tank

  The paper analyses the problem of experimental identification (frequency response), modelling and optimization of the towing tank wavemaker in the Scilab/Xcos environment. The experimental identification of the objects (the towing tank wavemaker placed in the hydrodynamic laboratory of the CTO S.A. Ship Design and Research Centre (CTO)) and the implementation of the models in the simulation environment, enable to perform: 1. tuning...

  Full text in external service

 • Optimization issues in distributed computing systems design

  Publication

  - 2014

  In recent years, we observe a growing interest focused on distributed computing systems. Both industry and academia require increasing computational power to process and analyze large amount of data, including significant areas like analysis of medical data, earthquake, or weather forecast. Since distributed computing systems – similar to computer networks – are vulnerable to failures, survivability mechanisms are indispensable...

 • Optimization of Graphene Oxide Synthesis and Its Reduction

  In this article, we present the review of the chemical methods of synthesis of graphene oxide and its reduction in order to obtain the so-called reduced graphene oxide (rGO) whose properties are similar to those of pure graphene. We also present our experiments and the results in this field and the comparison of the efficiency of different methods of synthesis as well as the reduction of graphene oxide. To characterize the obtained...

 • Optimization of Hydrogen - Evolving Photochemical Molecular Devices

  Publication
  • M. Pfeffer
  • T. Kowacs
  • M. Wachtler
  • J. Guthmuller
  • B. Dietzek
  • J. Vos
  • S. Rau

  - ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION - 2015

  A molecular photocatalyst consisting of a RuII photocenter, a tetrapyridophenazine bridging ligand, and a PtX2 (X=Cl or I) moiety as the catalytic center functions as a stable system for light-driven hydrogen production. The catalytic activity of this photochemical molecular device (PMD) is significantly enhanced by exchanging the terminal chlorides at the Pt center for iodide ligands. Ultrafast transient absorption spectroscopy...

  Full text in external service

 • Optimization of quadrilateral mesh for ship hull modelling

  Artykuł przedstawia metodę poprawy jakości czworokątnej siatki elementów skończonych, które najlepiej nadają się do modelowania kadłuba statku dla potrzeb analizy MES. W metodzie zakłada się poprawną topologię siatki i stosuje gradient funkcji celu do poszukiwania optymalnego rozwiązania. Funkcja celu może być dowolną funkcją, opisująca jakość elementu (metryka), odpowiednią dla wymagań metody elementów skończonych. W artykule...

  Full text in external service

 • Optimization of steam cycles with respect to supercritical parameters

  Artykuł zawiera analizę budowanych aktualnie bloków nadkrytycznych stosowanych na świecie. W pracy przeprowadzono analizę obiegów z pojedynczym oraz podwójnym przegrzewem międzystopniowym dodatkowo z regeneracyjnym podgrzewem wody zasilającej odpowiednio z sześcioma, siedmioma, ośmioma, dziewięcioma oraz dziesięcioma wymiennikami regeneracyjnymi. Obliczenia wykonywano dla różnych wartości temperatur i ciśnienia pary świeżej, różnych...

 • Optimization of streamwise vortex generator for subsonic flow

  Publication

  - 2007

  W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji generatora wirów wzdłużnych dla dwóch liczb Macha 0.3 i 0.8. Optymalizacje przeprowadzono w oparciu o algorytmy genetyczne i obliczenia przepływu trójwymiarowego wykonane programem Fluent. Wykonano badania eksperymentalne dla optymalnej konfigurację i potwierdzono większą efektywność generatora wirów.

 • JABAT Middleware as a Tool for Solving Optimization Problems

  Publication
  • D. Barbucha
  • I. Czarnowski
  • P. Jędrzejowicz
  • E. Ratajczak-Ropel
  • I. Wierzbowska

  - 2010

  Full text in external service

 • Optimization of active circuits for substrate noise suppression

  Publication

  - 2008

  Zakłócenia generowane przez szybkie podukłady cyfrowe w mieszanych systemach analogowo-cyfrowych realizowanych na wspólnym podłożu stają się dużym problemem. W pracy zaproponowano metodę optymalizacji aktywnych układów tłumienia zakłóceń. Zilustrowano skuteczność działania metody na wybranym układzie i uzyskano ponad 9 dB poprawę tłumienia zakłóceń na częstotliwości 1GHz w porównaniu do znanych rozwiązań.

  Full text in external service

 • Optimization of a FDTD code for graphical processing units

  Publication

  Artykuł prezetuje implementację algorytmu FDTD w postaci jawnej przeznaczonej dla kart graficznych. Wykazany został wzrost efektywności obliczeń numerycznych w odniesieniu do implementacji przeznaczonej dla procesora komputerowego.

 • Multi gender genetic optimization of diagnostic observers.

  Publication

  W pracy przedstawiana jest nowa metoda rozwiązywania zadań wielokryterialnej optymalizacji. W omawianej metodzie wykorzystywana jest informacja o genetycznym rodzajniku osobnika w celu odpowiedniego rozróżnienia i agregacji wielu kryteriów. Charakterystyczne cechy mechanizmu są prezentowane na przykładzie wielokryterialnej optymalizacji detekcyjnych obserwatorów stanu.

 • Optimization and control of tissue growth and repair in bioreactor.

  Publication

  Praca przedstawia model matematyczny procesu optymalizacji i odnowy hodowanej w bioreaktorze tkanki. Model matematyczno-numeryczny umożliwia właściwy dobór parametrów w trakcie hodowli w celu uzyskania pożądanych efektów w zakresie fizyko-chemicznych właściwości rozmnażającej się tkanki. Charakterystyką o znamionach nowości jest wieloparametrowość optymalizacji w zakresie hodowli tkanek.

 • Some Optimization Methods for Simulations in Volunteer and Grid Systems

  Publication

  In this chapter, some optimization methods have been presented for improving performance of simulations in the volunteer and grid computing system called Comcute. Some issues related to the cloud computing can be solved by presented approaches as well as the Comcute platform can be used to simulate execution of expensive and energy consuming long-term tasks in the cloud environment. In particular, evolutionary algorithms as well...

 • MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION PROBLEM IN THE OptD-MULTI METHOD

  Publication

  - Metrology and Measurement Systems - 2019

  New measurement technologies, e.g. Light Detection And Ranging (LiDAR), generate very large datasets. In many cases, it is reasonable to reduce the number of measuring points, but in such a way that the datasets after reduction satisfy specific optimization criteria. For this purpose the Optimum Dataset (OptD) method proposed in [1] and [2] can be applied. The OptD method with the use of several optimization criteria is called...

 • Multi-objective optimization of expensive electromagnetic simulation models

  Vast majority of practical engineering design problems require simultaneous handling of several criteria. For the sake of simplicity and through a priori preference articulation one can turn many design tasks into single-objective problems that can be handled using conventional numerical optimization routines. However, in some situations, acquiring comprehensive knowledge about the system at hand, in particular, about possible...

  Full text in external service

 • Parameters optimization in medicine supporting image recognition algorithms

  Publication

  - 2011

  In this paper, a procedure of automatic set up of image recognition algorithms' parameters is proposed, for the purpose of reducing the time needed for algorithms' development. The procedure is presented on two medicine supporting algorithms, performing bleeding detection in endoscopic images. Since the algorithms contain multiple parameters which must be specified, empirical testing is usually required to optimise the algorithm's...

 • Size Reduction of Microwave Couplers by EM-Driven Optimization

  Publication

  - 2015

  This work addresses simulation-driven design optimization of compact microwave couplers that explicitly aims at circuit footprint area reduction. The penalty function approach allows us to minimize the area of the circuit while ensuring a proper power division between the output ports and providing a sufficient bandwidth with respect to return loss and isolation around the operating frequency. Computational cost of the optimization...

  Full text in external service

 • CLASSIFICATION OF RESTRAINTS IN THE OPTIMIZATION PROBLEM OF A COLD-FORMED PROFILE

  This work describes the restraints in the optimization problem. This is an important and complicated issue because it requires taking into account a vast range of information related to the design and production. In order to describe the relations of a specific optimization problem, it is essential to adopt appropriate criteria and to collect information on all kinds of restraints, i.e. boundary conditions. The following paper...

  Full text in external service

 • Design optimization of novel compact circular polarization antenna

  Publication

  The paper describes a structure and a design optimization procedure of a miniaturized circular polarization antenna with elliptical ground plane slots and feed line with stepped-impedance stubs. Constrained optimization of all antenna parameters is executed in order to explicitly reduce the antenna size while maintaining required impedance axial ratio bandwidth of 5 GHz to 7 GHz at the same time. The size of the optimized antenna...

  Full text in external service

 • A Concept of Modeling and Optimization of Applications in Large Scale Systems

  Publication

  - 2013

  The chapter presents the idea that includes modeling and subsequent optimization of application execution on large scale parallel and distributed systems. The model considers performance, reliability and power consumption. It should allow easy modeling of various classes of applications while reflecting key parameters of both the applications and two classes of target systems: clusters and volunteer based systems. The chapter presents...

 • Small Antenna Design Using Surrogate-Based Optimization

  Publication

  In this work, design of small antennas using efficient numerical optimization is investigated. We exploit variable-fidelity electromagnetic (EM) simulations and the adaptively adjusted design specifications (AADS) technique. Combination of these methods allows us to simultaneously adjust multiple geometry parameters of the antenna structure of interest in a computationally feasible manner, leading to substantial reduction of the...

  Full text in external service

 • Applications of semi-definite optimization in quantum information protocols

  Publication

  - 2016

  This work is concerned with the issue of applications of the semi-definite programming (SDP) in the field of quantum information sci- ence. Our results of the analysis of certain quantum information protocols using this optimization technique are presented, and an implementation of a relevant numerical tool is introduced. The key method used is NPA discovered by Navascues et al. [Phys. Rev. Lett. 98, 010401 (2007)]. In chapter...

 • Metaheuristic algorithms for optimization of resilient overlay computing systems

  Publication
  • K. Walkowiak
  • W. Charewicz
  • M. Donajski
  • J. Rak

  - Logic journal of the IGPL - 2014

  The idea of distributed computing systems has been gaining much interest in recent years owing to the growing amount of data to be processed for both industrial and academic purposes. However, similar to other systems, also distributed computing systems are vulnerable to failures. Due to strict QoS requirements, survivability guarantees are necessary for provisioning of uninterrupted service. In this article, we focus on reliability...

  Full text in external service

 • Dimensionless Analysis of Stirling Engine using of Optimization Methods

  Publication

  - 2009

  W pracy zaprezetowano wyniki analizy wpływu parametrów konstrukcyjnych silnika Stirlinga na jego wskaźniki jakości.Analizę przeprowadzono na modelu bezwymiarowym wykorzystując metody optymalizacji parametrycznej.