Izabela Richter - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

Publication showcase

 • Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategicznych uwarunkowań inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce na tle uwarunkowań europejskich. Analiza strategiczna uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sektorze energetyki, jest niezbędna nie tylko ze względu na okres eksploatacji inwestycji, ale również ze względu na ich znaczny koszt. Analiza strategiczna planowanej inwestycji powinna zostać wykonana...

  Full text available to download

 • Kaizen-zarządzanie wiedzą w teorii i praktyce

  - Year 2011

  Kaizen to nie tylko sposób kreatywnego myślenia o zarządzaniu i przedsiębiorstwie, ale również sposób działania każdego członka organizacji ukierunkowany na proces ciągłego doskonalenia. Współcześnie Kaizen stanowi jedno z najważniejszych pojęć w japońskim modelu zarządzania. Tworzy atmosferę, w której przedsiębiorstwa mogą z łatwością rozwiązywać swoje wewnętrzne problemy w oparciu o wzajemną współpracę. Pozytywne jest to,...

 • Wartość wiedzy dla współpracy nauki i biznesu

  - Year 2011

  Budowanie przewagi konkurencyjnej na podstawie kapitału ludzkiego stanowi istotę gospodarki opartej na wiedzy. Krytyczną wartością współczesnego przedsiębiorstwa jest zatem wiedza i kapitał intelektualny. Efektywny sposób zarządzania nimi wpływa bezpośrednio na poziom kreatywności i innowacyjności. W konsekwencji stanowi główny trzon w procesie budowania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu....

seen 529 times